Ćwierć miliona złotych dla kancelarii prawnej

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku 21 października została podpisana ugoda między Kancelarią Prawną Dorota Pich a Zarządem LWSM „Morena”. Spółdzielnia ma zapłacić kancelarii ćwierć miliona złotych. Mino ugody, kancelaria pieniędzy dotąd nie otrzymała.
Do ugody zachęcał Sędzia, który tłumaczył, że sprawa trwa dwa lata, odsetki rosną, a zapłacą je członkowie Spółdzielni. Sprawa dotyczyła wypłaty należnych, a nie wypłaconych przez Spółdzielnię sum z tytułu prowadzonych postępowń sądowych i egzekucyjnych przez radców prawnych Kancelarii Prawnej Dorota Pich.
W wyniku ugody spółdzielnia Morena miała w ciągu trzech dni od uprawomocnienia się ugody przelać na konto kancelarii kwotę należną tj. 231.365 zł oraz odsetki w wysokości 39.802 zł oraz połowę kosztów postępowania sądowego. Całe wyliczone odsetki wynosiły 64.802 w wyniku ugody Kancelaria Dorota Pich zgodziła się obniżyć należne odsetki o 25.000 zł, jeśli ugoda zostałaby sfinalizowana zgodnie z ustaleniami. Kancelaria twierdzi, że do 4 listopada pieniędzy nie otrzymała.
(t)