Henryk Talaśka do rejestru?

rada

rada
Walne nie przegłosowało uchwały o wyborze tej rady… Fot. t

Mieszkańcy Moreny, członkowie LWSM Morena domagają się wyjaśnień od przewodniczącej VII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku w sprawie wpisania do rejestru składu Rady Nadzorczej Moreny. Walne Zgromadzenie LWSM Morena, które obradowało w marcu 2013 roku nie przegłosowało uchwały o wyborze Rady Nadzorczej.
Spółdzielnia występując do sądu z wnioskiem o dokonanie wpisu dołączyła uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 4 z 2013 roku, która dotyczy… strategii spółdzielni. Tymczasem uchwała o wyborcze Rady Nadzorczej oznaczona numerem 3/2013 nie została na walnym przegłosowana. Na brak takiej uchwały wskazał w prawomocnym wyroku z 24 października Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Oznacza to, że Rada Nadzorcza LWSM Morena nie istnieje, mimo że członkowie dokonali na walnym wyboru poszczególnych kandydatów do rady.
Zwracamy się o zweryfikowanie procedury zarejestrowania w 2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym członków Rady Nadzorczej LWSM „Morena” – napisali członkowie spółdzielni. – Zgodnie z treścią protokołu z Walnego Zgromadzenia z 16 marca 2013 roku uchwała nr 3/2012 o wyborze Rady Nadzorczej nie została poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków LWSM „Morena”. W dostępnym na stronie internetowej spółdzielni protokole walnego widać wyraźnie, że pod treścią uchwały w polu „za” lub „przeciw” nie wpisano ani jednego głosu, zamieszczono zapis „uchwała nie została przegłosowana”.
Zgodnie z zapisem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia.
W związku z brakiem uchwały o wyborze rady Sąd Apelacyjny w Gdańsku w ustnym uzasadnieniu wyroku sygn. I Aca 816/14 z 24 października 2014r. stwierdził, że ta uchwała nie może być przedmiotem rozpoznania sprawy o jej uchylenie, (o co wnosili członkowie spółdzielni) stwierdzenie nieważności lub nieistnienia, gdyż przedmiotem rozpoznania musi być substrat, czyli musi istnieć uchwała.
Z oczywistego powodu wynika, że obecna Rada Nadzorcza LWSM Morena nie istnieje, bo nie ma uchwały walnego o jej wyborze.
– W świetle prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku stawia to w kłopotliwej sytuacji organ, który nie istnieje i prezesa zarządu, który został wyłoniony i powołany – uważają członkowie spółdzielni Morena.
Tymczasem zarząd spółdzielni złożył w KRS wniosek o wpis do rejestru Henryka Talaśki na prezesa zarządu LWSM Morena. Członkowie spółdzielni złożyli protest, argumentując go prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego, że nie ma uchwały o wyborze Rady Nadzorczej.

(tg)