W trosce o środowisko

dofinansowania

dofinansowania
Czyste powietrze nad dzielnicą warte jest nakładów (fot. kod)

Dobra wiadomość czeka na wszystkie osoby, które swoje domy ogrzewają przy użyciu kotłów opalanych węglem i koksem, a chciałyby je wymienić na kotły opalane gazem, olejem opałowym lub wykorzystując odnawialne źródła energii.
Mogą one co jakiś czas składać w Urzędzie Miasta Gdyni wnioski o dofinansowanie w zakresie modernizacji źródeł energii cieplnej. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i budżetu miasta Gdyni.
Czystsze powietrze
W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne), z podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), którzy planują w 2015/2016 r. przeprowadzenie inwestycji.
Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 5 000 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku jednorodzinnego; 12 500 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku wielorodzinnego; 20 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy do 30 kW przy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; 30 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy powyżej 30 kW przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej; 10 000 zł na montaż pompy ciepła; 6 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku jednorodzinnego; 10 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku wielorodzinnego.
Chętni na dotację
Gdynia będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców na dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane uzyskaniem najlepszych efektów ekologicznych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gdyni uzyskają dodatkowe dofinansowanie z budżetu miasta, ale nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. Warunkiem udzielenia dofinansowania w 2015 r. jest: wyrażenie chęci realizacji inwestycji do końca maja 2016 r.; zapewnienie środków własnych na realizację zadania; złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni stosownego wniosku w wymaganym terminie.
Więcej informacji w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki pod numerem tel. 58 668 23 50 lub e-mailem ref.energetyki@gdynia.pl
(kod)