Znamy zarząd i komisje RD

rada

rada
Lechosław Dzierżak, przewodniczący RD, podczas jednej z dzielnicowych imprez                                        (fot. mat. RD)

Po wyborach ustalono nowy skład zarządu i komisji Rady Dzielnicy Dąbrowa. Wiemy już, kto będzie piastował poszczególne stanowiska w radzie podczas kadencji 2015-2019.
Radni zebrali się podczas sesji i wyłonili zarząd RD. Wybór przewodniczącego nie był zaskoczeniem. Został nim Lechosław Dzierżak, który w wyborach otrzymał największą liczbę głosów.
Ustanowiono także dwóch wiceprzewodniczących. To Wojciech Spisak i Adam Żóraw. Powołano komisje problemowe: ds. Kultury (przewodnicząca Joanna Karcz), ds. Sportu (przewodniczący Adrian Graczyk, wiceprzewodniczący Wojciech Wasilewski), ds. Infrastruktury i Mobilności (przewodniczący Robert Kiedrowicz, wiceprzewodniczący Michał Konarski).
Pozostali członkowie RD to: Roman Wasielewski, Wiesław Wawer, Wojciech Wasilewski, Mateusz Hetmański, Iwona Nowakowska, Gabriela Czaplewska, Ingrid Spigarska i Marzena Gubała.
A ponieważ Rada Miasta Gdyni uchwaliła wysokość budżetu inwestycyjno-remontowego rad dzielnic, nasi radni zachęcają do zgłaszania potrzeb inwestycji na Dąbrowie za pośrednictwem maila rada.dabrowa@gdynia.pl.
(kod)