Piórem naszej Radnej

IMG 9789a

MAŁGORZATA CHMIEL

IMG 9789a
inż. architekt, radna, przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów, Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze naszą wieloletnią znajomość, czuję się w obowiązku poinformować Państwa, jako jednych z pierwszych, o tym, że chciałbym kandydować do Sejmu.
Jestem w Radzie Miasta od 20 lat i chciałabym mieć szansę wykorzystać wyksztalcenie i wieloletnie doświadczenie na innym polu. Zająć się planowaniem przestrzennym, inwestycjami, urbanistyką, prawem budowlanym, mieszkaniówką i pomocą w realizacji inwestycji czy zwiększeniem ilości miejsc pracy. Miałabym satysfakcję, gdyby udało mi się coś poprawić, usprawnić. Bo „Żeby pomóc, trzeba umieć pomagać”.

Szanowni Państwo, docenialiście Państwo moją pracę przez te lata. Ja tego nie zapomnę i nawet gdyby udało mi się przejść do Sejmu to Moreny nie zostawię. Zbyt z Państwem już się związałam.
Ale teraz przechodzę do tematów dla Państwa bliższych, bo codziennych:
Pasaż Chełmski
Zwrócili się do mnie mieszkańcy Chełma z problemem, jaki narósł przez lata w sprawie Pasażu Chełmskiego. Teren pod tym pasażem powstał z połączenia dwóch działek: 214/94 i 214/95. Teraz jest to działka 2331 o pow. 11 661 m kw., razem z dyskusyjnym parkingiem. Jest to grunt gminny, w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”. Roczne opłaty do miasta za całość gruntu wnosi całkowicie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pasaż Chełmski” za pośrednictwem SM „Chełm” (w wys. 168 152 zł rocznie).
Zespół pawilonów należy do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pasaż Chełmski”, a powstał na mocy uchwały SM Chełm 12/98 ZPCZ 31 czerwca 1998 (tak jest w porządku obrad). Ale nie do końca uregulowano sprawy gruntu pod pawilonami. Stad ten konflikt, który ciągnie się od lat. Czyli, SM „Chełm” podzieliła się, wydzielając tę część z pawilonami. Dlatego powstało coś takiego, co nazywa się „Spółdzielnia Mieszkaniowa Pasaż Chełmski”, w której zasobach nie ma ani jednego mieszkania.
Następnym tematem konfliktowym między obiema spółdzielniami jest lokal tzw.„świetlica”. W cytowanej przez mnie uchwale, w załączniku rysunkowym ta świetlica jest przynależna Pasażowi Chełmskiemu. Jednak Spółdzielnia uważa, ze to jej własność i członkowie Pasażu nie mogą tego lokalu wynająć, bo spółdzielnia Chełm się nie zgadza, a jednocześnie przysyła pisma, że nie zamierza korzystać z tego lokalu i że jest on jej zbędny… W związku z tym lokal stoi pusty a członkowie Pasażu Chełmskiego muszą ponosić koszty jego utrzymania. Błędne koło. Jeśli droga porozumienia się nie uda, to drugą możliwością rozwiązania konfliktu jest proces sądowy, który będzie kosztował dużo i czasu, i pieniędzy, i zdrowia obie strony. Pawilonów w Pasażu jest ponad 90, więc to naprawdę duża ilość rodzin, które utrzymują się tylko z handlu w tym Pasażu.
Staram się rozmawiać z wszystkimi zainteresowanymi (bo również wszyscy mieszkańcy Spółdzielni „Chełm” są stroną). Jaki będzie ciąg dalszy sprawy i co nam się udało, opiszę w następnym numerze Gazety.

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel
www. malgorzatachmiel.pl
malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl