Będą nowe progi

remonty

remonty
Progi zwalniające na ul. Starodworcowej są niezbędne                                  (fot. kod)
W najbliższym czasie w Gdyni planowanych jest sporo remontów dróg. Na liście jest też pozycja z Wielkiego Kacka.
Może nie są to wielkie inwestycje, ale mają ułatwić życie mieszkańcom. Ich wykonanie wiąże się często z potrzebą zmiany organizacji ruchu w miejscach prowadzenia robót.
Przeważnie są to remonty nawierzchni oraz oznakowani poziomych – przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Wśród planowanych inwestycji jest również jedna z terenu naszej dzielnicy.
Jest to remont ul. Starodworcowej. Obejmuje on montaż dwóch progów zwalniających na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Stolemów (w czasie prac będzie obowiązywał ruch wahadłowy). O takie rozwiązanie od dawna wnioskowali mieszkańcy, motywując swoje prośby głównie troską o bezpieczeństwo dzieci chodzących tędy do Szkoły Podstawowej nr 20.
(kod)