80 nowych miejsc

W naszej dzielnicy już 1 marca 2019 r. wystartuje nowy żłobek. Powstał dzięki współpracy Gdańska, Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz samorządu województwa pomorskiego. Inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł. To jedna z wielu inauguracji placówek dla najmłodszego pokolenia, które czekają nas w tym roku.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dzielnicy Piecki-Migowo powstanie 80 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. “Pozytywny Żłobek” przy przedszkolu na ul. Matuszewskiego 2 (dawniej ul. Kruczkowskiego – red.) zacznie działać już 1 marca.
14 lutego br. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Arkadiusz Gawrych, prezes Fundacji Pozytywne Inicjatywy, która poprowadzi nowy gdański żłobek podpisali umowę o przekazaniu ponad 2 mln zł na potrzeby powstania żłobka. W spotkaniu udział wzięła także Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska, który jest partnerem projektu.
Pieniądze z EFS przeznaczone zostaną na adaptację czterech sal na potrzeby żłobka – zakup mebli, wyposażenia oraz zabawek pozwalających bezpiecznie funkcjonować najmłodszym dzieciom. Zaadaptowany na potrzeby żłobka lokal pozwala na swobodne korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami.
W żłobku oprócz opieki, dzieci będą mogły liczyć także na wsparcie psychologa i logopedy. Nauczycielki maluchów wezmą udział w cyklu szkoleń, które pozwolą im prowadzić zajęcia edukacyjne z zastosowaniem metody technik dostosowanych do wieku dzieci, wspomagających wszechstronny rozwój, talenty oraz twórcze myślenie.
– Solidarność powinna być dzisiaj rozumiana bardzo szeroko. Solidarność to także budowanie miasta które jest przyjazne. Przyjazne miasto to takie miasto, gdzie rodzice mogą także realizować się jako pracownicy. Gdyż praca jest częścią rozwoju naszego człowieczeństwa, a dzieci już od żłobka, od najmłodszych lat mogą uczyć się budowy relacji społecznych – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, p.o. prezydenta Gdańska podczas spotkania. – Cieszę się bardzo że mamy do czynienia z dobrą mieszanką: z jednej strony mamy fundusze unijne, z drugiej strony marszałka wojewódzka i jego pracowników, którzy myślą bardzo prospołecznie, a z trzeciej sektor niepubliczny – organizację pozarządową Fundację Pozytywne Inicjatywy. Efektem tej współpracy są miejsca w żłobkach. Dzisiaj jest to pierwszy żłobek. Ale będzie ich więcej w przyszłości. W ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy pojawi się łącznie 1600 nowych miejsc żłobkowych w Gdańsku.
mat.prasowe

fot. mat.prasowe