Niepewna przyszłość targowiska

sdr

Czy na terenie rynku przy ulicy Chałubińskiego powstaną podziemne garaże i lokale usługowe, a on sam zostanie zlikwidowany?
Kupcy prowadzący na rynku swoje punkty handlowe oraz mieszkańcy, którzy każdego dnia zaopatrują się tu w świeże warzywa i pieczywo są zaniepokojeni działaniami Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm, która ponownie próbuje dokonać likwidacji rynku u zbiegu ulicy Cienistej i al. Sikorskiego, a w miejscu tym postawić garaże oraz komercyjne lokale.
Niemal rok temu dzięki wysiłkom mieszkańców, kupców i mediów udało się powstrzymać likwidację ryneczku, z którego codziennie korzystają setki osób. Niestety znów bez konsultacji, przy braku szerokiej informacji spółdzielców próbuje się „zamknąć” lokalny handel.
W sprawę ratowania targowiska na Chełmie zaangażowali się radni Przemysław Majewski, Alicja Krasula oraz Andrzej Skiba. którzy skierowali pismo do władz spółdzielni z prośbą o wyjaśnienie planów związanych z likwidacją. W odpowiedzi na zapytania radnych SM „Chełm” wskazuje, że „planowana inwestycja jest wynikiem wielu wniosków członków spóładzielni w sprawie uporzadkowania ruchu i zwiększenia liczby miejsc postojowych w rejonie wieżowców przy ul. Chałubińskiego…”.
Jednocześnie spółdzielcy wyjaśniają, że ich plany budowy garaży obejmują 10-15% powierzchni działki na której znajduje się „Ryneczek”, pozatym miejscowym kupcom zaproponowano budowę lokali użytkowych co ma być neutralne dla dotychczasowych dzierżawców.
Innego zdania są kupcy handlujący na targowisku od wielu lat – nie stać nas na dzierżawę nowych lokali od spółdzielni, poza tym gdzie będziemy handlować w trakcie przebudowy, która z pewnością będzie trwać kilkanaście miesięcy – zastanawia się jeden z kupców.
Tymczasem 4 września miało odbyć się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na którym głosowana mała być uchwała w sprawie budowy garaży oraz punktów usługowych w miejscu istniejącego obecnie „Ryneczku”. Zostało ono odwołane, a sprawa przyszłości targowiska w dalszym ciągu będzie spędzać sen z powiek tamtejszym kupcom oraz okolicznym mieszkańcom.
(a)20