Budżet Obywatelski zmienia Wielki Kack

Na mapie zaznaczono lokalizacje zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego edycji 2014-2020. Realizacja inicjatyw wskazanych w głosowaniu w roku 2021 rozpocznie się w przyszłym roku. Będzie to jeden projekt dzielnicowy duży oraz trzy małe.

 

 

Michał Guć
wiceprezydent Gdyni
ds. innowacji

Bilans ośmiu edycji Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy to 30 zwycięskich projektów o łącznej wartości blisko trzech milionów złotych. Dzięki zaangażowaniu sąsiadów i sąsiadek Wielki Kack każdego roku zyskuje ciekawe inwestycje i kreatywne inicjatywy, a najwięcej z nich – jak dotąd – dotyczyło rekreacji. Łącznie, to 11 projektów.
Wśród zrealizowanych projektów na uwagę zasługuje modernizacja placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego, wykonanie zieleni i chodników koło SP20, oświetlenie ul. Starodworcowej oraz chodnik na początku tej ulicy, czyli Wielkokacki Projekt Pieszy.