Szkoła z dobrą energią

 

Pandemia koronawirusa i związana z nią sytuacja epidemiologiczna znacząco zmieniła wiele aspektów codziennego życia. Nowa rzeczywistość dotknęła również uczniów, którzy miniony rok szkolny spędzili na nauce zdalnej. Znacząca większość z nich z radością przyjęła wiadomość o powrocie do szkolnych ławek. Jak radzą sobie uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Karwinach? Między innymi o to zapytaliśmy dyrektor placówki, Annę Wilczyńską.
Konieczność nauki zdalnej, a także wiążący się z tym brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami oraz stres związany z wprowadzonymi obostrzeniami, był niełatwym doświadczeniem.– Z powodu pandemii dzieci i młodzież musiały przeorganizować praktycznie całe swoje dotychczasowe życie – zaczynając od nauki szkolnej, na spędzaniu wolnego czasu kończąc. Dla części z tych młodych osób przystosowanie się do nowych warunków stanowiło olbrzymie wyzwanie, dlatego tak ważne jest udzielenie im wsparcia – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Niełatwe zadanie miała także kadra pedagogiczna, która musiała znaleźć sposób, aby uczniowie nie tylko zmotywowali się do nauki, ale także, często na nowo, zbudowali relacje z rówieśnikami i nauczycielami. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 nie brak aktywności mających pomóc w integracji i zacieśnianiu więzi.
– W ZSP 2 niezależnie od pandemii wiele się dzieje, choć z pewnością wpłynęła ona na sposób realizacji projektów i przebieg imprez – mówi dyrektorka placówki Anna Wilczyńska. – Po powrocie uczniów ze zdalnego nauczania czuliśmy, że trzeba odnowić więzi, przywrócić atmosferę przyjaźni i zaufania, dlatego tak ważny był dla nas „Tydzień relacji”. Cała społeczność była zaangażowana w bogaty program aktywności: lekcje prowadzone przez uczniów dla młodszych kolegów, turniej ” Familiada -Relacjada”, tematyczne happeningi i godziny wychowawcze.
Dzięki tym aktywnościom uczniowie mogli przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i na nowo wdrożyć w oferowane przez szkołę aktywności. W dniach 25-29 października 2021 r. w ramach „Tygodnia relacji” uwaga uczniów, rodziców i nauczycieli została skierowana na istotę więzów budowanych w przyjaznej atmosferze. Była to także doskonała okazja do przygotowania ciekawych i angażujących działań. Uczniowie brali udział w lekcjach z wykorzystaniem metody pracy w grupach, mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie w ramce z hasłem przewodnim wydarzenia: #AkcjaRelacja. Starsi uczniowie wcielili się w mentorów i przeprowadzili zajęcia integracyjne z młodszymi koleżankami i kolegami. Podczas lekcji opowiadali o swoich przeżyciach, lękach i radościach, których doświadczali będąc uczniami młodszych klas.
– Każdy dzień w naszej placówce jest intensywny. Niedawno Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Misia, a ja miałam okazję brać udział w akcji sadzenia cebulek kwiatów, która finalizuje realizację projektu „Krokus”. To projekt upamiętniający dzieci-ofiary Holocaustu – tłumaczy Anna Wilczyńska i dodaje, że to niejedyne szkolne aktywności. – Nasza szkoła przekazała pensjonariuszom Domu Społecznego kartki świąteczne wykonane przez uczniów. Mieliśmy także przyjemność odebrać od Przewodniczącego Rady Rodziców komplety szachów, które zakupili rodzice naszych uczniów. Są one potrzebne, aby przeprowadzić innowację pedagogiczną z języka polskiego z wykorzystaniem zasad tej gry. Mamy za sobą tygodniowe obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych, które zorganizował Zespół ds. Edukacji Włączającej w naszej szkole.
Zespół Szkolno-Przedszkolny na Karwinach nie tylko stara się odbudować relacje, ale cały czas modernizuje bazę dydaktyczną dla uczniów. – Modernizujemy m.in. bazę komputerową. W szkole są dwie pracownie stacjonarne oraz mobilna tabletopracownia. Odnawiamy sale lekcyjne, malujemy je i upiększamy. Udało się także odnowić gabinet psychologa i świetlicę – mówi dyrektor placówki i dodaje, że dzięki środkom szkolnym oraz aktywności rodziców w budynku powstaje sala muzyczna, a w przyszłośći sensoryczna.
Warto dodać, że Rada Dzielnicy Karwiny realizuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 zajęcia z tenisa stołowego dla mieszkańców, a także zaprasza na rozgrywki w popularne planszówki.