Węzeł Karwiny: rewolucja w dzielnicy

To największa obecnie inwestycja miejska Gdyni, a jej wartość to ponad 100 mln zł. Budowa Węzła Karwiny usprawni komunikację we wszystkich dzielnicach południowych. Pierwsze prace już trwają, całość ma być gotowa w połowie 2023 roku.
Jako pierwsi początek prac przy budowie węzła Karwiny odczuli mieszkańcy Małego Kacka. To w tej dzielnicy w połowie października 2021 zaczęły się zmiany na ulicach Strzelców i Chwaszczyńskiej. Na pierwszej wykonano 260 m kanalizacji deszczowej, kontynuowane są prace związane z przebudową sieci wodociągowej, a także wykonano makroniwelację pod nowy układ drogowy i rozpoczęto korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Na drugiej zaś (na odcinku od ulicy Myśliwskiej do Gryfa Pomorskiego) zakończyła się przebudowa sieci CO oraz dwóch odcinków sieci gazowej. Obecnie trwają tam prace nad zmianami w sieciach teletechnicznych.
Ten etap wiąże się jednak z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców, jak np. konieczność usunięcia drzewostanu przy ul. Strzelców. Po zakończeniu prac związanych z przebudową ulicy, pojawi się na niej 110 nowych drzew, w kilkudziesięciu przypadkach będą to przesadzone drzewa obecnie rosnące.
W najbliższym czasie na ul. Strzelców prowadzony będzie dalszy ciąg robót związanych z przebudową podziemnej infrastruktury, budowa konstrukcji jezdni oraz chodników. Na ul. Chwaszczyńskiej czeka nas przebudowa kolejnych sieci CO i słupów trakcji trolejbusowej.
Przed nami jednak znacznie większe zmiany, bo budowa nowego węzła Karwiny całkowicie zmieni układ komunikacyjny na Karwinach.
Obok stacji PKM Gdynia Karwiny powstanie parking „park & ride”, umożliwiający pozostawienie samochodu lub roweru w celu przesiadki do komunikacji miejskiej. Parking zapewni 140 miejsc dla samochodów i motocykli (w tym 20 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 50 dla rowerów (w tym 30 boksów). Podwożący inne osoby do stacji PKM, skorzystają ze strefy krótkiego postoju „kiss & ride”.
W tamach inwestycji powstaną nowe chodniki i drogi rowerowe – w sumie 4,3 km – na rozbudowanym, ok. 700-metrowym odcinku ul. Strzelców, na przebudowanym fragmencie ul. Sopockiej z miejscami postojowymi oraz nowy, bezpieczny przejazd rowerowy przez skrzyżowanie ulic Wielkopolska – Nowodworcowa.
Węzeł to też nowa infrastruktura dla autobusów i trolejbusów – dwie pętle autobusowe i przystanki. Jedna pętla z zapleczem sanitarnym dla kierowców powstanie na wysokości skrzyżowania ulic Strzelców i Dragonów, natomiast pomiędzy jezdniami ul. Wielkopolskiej znajdzie się pętla odstawcza, na której będą stacjonować pojazdy po zakończonych kursach.
Kolejna zmiana to 2,7 km nowych buspasów w ciągu ul. Wielkopolskiej, będącej jedną z najważniejszych gdyńskich arterii. W sumie po przebudowie będzie tu 3,5 km buspasów. Dzięki temu osoby poruszające się komunikacją publiczną zarówno z, jak i w kierunku Centrum znacznie szybciej niż kierowcy indywidualni osiągną cel podróży. Nie będą stali w korkach na wysokości Karwin.
Przebudowy doczekają się lokalne drogi, w tym strategiczna dla drogowego układu tej części Gdyni ul. Wielkopolska oraz ulice Sopocka i Strzelców. Prace przy infrastrukturze drogowej uzupełni rozbudowa ul. Korzennej oraz przebudowa skrzyżowań ul. Wielkopolskiej z ulicami: Myśliwską, Gryfa Pomorskiego, Źródło Marii i Starodworcową. Będzie nowa nawierzchnia oraz wydajne i energooszczędne oświetlenie.
Zostanie licznie nasadzona zieleń – łącznie blisko 3400 nasadzeń – w tym 140 drzew oraz krzewy, pnącza, trawy i byliny, a także 35 800 m² trawników.
Wszystkie ciągi komunikacyjne dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wiadukt przy stacji PKM zostanie tak przebudowany, aby umożliwić im swobodne poruszanie.

 

Węzeł Karwiny jest inwestycją realizowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Koszt inwestycji to 101 701 906,61 zł, dofinansowanie ze środków europejskich pozyskane przez Gdynię wynosi 54 miliony zł.
Węzeł ma powstać do 30 czerwca 2023 roku. Inwestycja będzie objęta pięcioletnią gwarancją wykonawcy.
II etapem inwestycji węzła Karwiny będzie planowana w programie „Fundusze Europejskie dla Pomorza” na lata 2021-2027 rozbudowa wiaduktu kolejowego PKM Karwiny, która pozwoli na ułożenie trzeciego toru, co usprawni zarówno ruch pasażerski na linii kościerskiej, jak i transport ładunków z Portu Gdynia.
Informacje o postępach w realizacji projektu zamieszczane są na stronie www.gdynia.pl, na której można skorzystać z wyszukiwarki, wpisując w miejscu ikonki z lupą frazę „Węzeł Karwiny”.

Michał Guć
wiceprezydent Gdyni
ds. innowacji
Budowa nowego węzła to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla całego miasta: usprawni nie tylko komunikację w południowych dzielnicach – Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny i Dąbrowa, ale także sprawi, że podróżowanie po mieście stanie się bardziej ekologiczne. Przebudowa, której zasadnicza część jest przed nami, ma bowiem zachęcić nas do łączenia różnych środków transportu oraz korzystania przede wszystkim z komunikacji zbiorowej. Dla wielu będzie to duża zmiana, ale nowa infrastruktura będzie jej sprzyjać.