Od 1 stycznia w Gdyni obowiązują nowe harmonogramy wywozu odpadów w podziale na frakcje. Warto sprawdzić, czy w danej dzielnicy zmienił się termin odbioru tworzyw sztucznych, papieru czy szkła. Przypominamy również, w jaki sposób pozbyć się odpadów wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektronicznego.
Papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady bio oraz pozostałości po segregacji – to pięć podstawowych frakcji, na które dzielą się odpady w Gdyni. Ponadto osobno wyrzucamy też odpady zielone i popiół. Poszczególne rodzaje odpadów są odbierane z pergoli śmietnikowych oraz sprzed domów jednorodzinnych w inne dni i z różną częstotliwością.
Co roku Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni oraz firmy wywozowe ustalają harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów z gdyńskich dzielnic. Nie inaczej jest tym razem. Nowy grafik obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Warto sprawdzić, czy w danej dzielnicy zmienił się termin odbioru tworzyw sztucznych, papieru czy szkła. Można to zrobić w łatwy sposób – wchodząc w zakładkę „Kiedy to?” na stronie www.wyrzucam.to. Następny krok to wybranie odpowiedniej frakcji, dzielnicy, a także rodzaju zabudowy.
Harmonogram sporządzono w podziale na budynki jednorodzinne (do 4 lokali mieszkalnych) i wielorodzinne (powyżej 4 lokali mieszkalnych). W przypadku odpadów selektywnych obowiązują wspólne terminy dla całych dzielnic. Pozostałości po segregacji oraz odpady bio są odbierane według poszczególnych ulic.
Częstotliwość odbioru zależy zarówno od danej frakcji, jak i od wielkości nieruchomości.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW W GDYNI
Budynki jednorodzinne (do 4 lokali mieszkalnych):
pozostałości po segregacji: raz w tygodniu,
papier: co 4 tygodnie,
szkło: co 4 tygodnie,
metale i tworzywa sztuczne: co 2 tygodnie,
bio: raz w tygodniu,
odpady zielone: co 2 tygodnie.

Budynki wielorodzinne (powyżej 4 lokali mieszkalnych):
pozostałości po segregacji: 2 razy w tygodniu,
papier: 2 razy w tygodniu,
szkło: co 2 tygodnie,
metale i tworzywa sztuczne: 2 razy w tygodniu,
bio: 2 razy w tygodniu,
odpady zielone: co 2 tygodnie.
Od 1 października do 15 maja – raz w miesiącu – jest odbierany popiół z domowych palenisk. W pozostałym okresie wywóz odbywa się raz w miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROODPADY
Chcąc pozbyć się odpadów wielkogabarytowych lub ZSEE, czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.
Elektroodpadów – niezależnie od rozmiaru – nie należy wyrzucać lub wynosić na śmietnik. To odpady niebezpieczne, które często są rozbierane na części lub niszczone.
Co więc z nimi zrobić? Na terenie Gdyni funkcjonuje 5 stacjonarnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, w skrócie PZON (ich lokalizacje można znaleźć na stronie wyrzucam.to). Tam mogą trafić sprzęty małych rozmiarów, m.in. żelazka, odkurzacze, tostery, komputery, monitory, drukarki, suszarki do włosów, elektronarzędzia, małe telewizory.
Dla elektroodpadów o większych gabarytach – jak np. pralki, lodówki, zmywarki, urządzenia klimatyzacyjne i wentylujące czy telewizory powyżej 24-cali – przewidziano opcję bezpłatnego odbioru z usługą wyniesienia z miejsca zamieszkania, obsługiwaną przez Komunalny Związek Gmin „Redy i Chylonki” (kontakt pod numerem telefonu: 58 624 66 11 lub poprzez stronę internetową kzg.pl). W obu przypadkach sprzęt powinien być kompletny. PZON i KZP nie przyjmują i nie odbierają urządzeń zniszczonych lub rozkręconych jak np. lodówki bez agregatu, pralki bez silnika, czy telewizora z rozbitym kineskopem.
Odpady wielkogabarytowe – np. meble, zużyte opony, deski do prasowania, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce – można bezpiecznie postawić przy pergoli śmietnikowej. Potrzebę wywozu tego typu odpadów warto zgłosić (w przypadku domów jednorodzinnych jest to konieczne). Można to zrobić, wypełniając formularz na stronie internetowej wyrzucam.to lub dzwoniąc pod nr tel. 58 772 35 00.
Odpady wielkogabarytowe oraz ZSEE można również osobiście dostarczyć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Eko Dolina” w Łężycach. Zakład przyjmuje różnego rodzaju odpady, w tym – co ważne – także niekompletne elektroopady.
SEGREGUJ TO LEPIEJ Z WYSZUKIWARKĄ ODPADÓW
Czasem wybór jest oczywisty. Papier wyrzucamy do niebieskiego pojemnika, plastik – do żółtego kosza. Jednak segregacja niektórych odpadów może być kłopotliwa. Co zrobić np. z kopertą bąbelkową? Przecież składa się ona zarówno z papieru, jak i tworzywa sztucznego. Te i inne problemy związane z segregacją pomaga rozwiązać gdyńska wyszukiwarka odpadów, która jest dostępna na stronie wyrzucam.to w zakładce „Segreguję to lepiej”.

mat. prasowe

fot. mat. prasowe