Konsultacje

Przez miesiąc projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2030 poddawany będzie konsultacjom społecznym. Od 8 stycznia do 9 lutego można zapoznać się z projektem, złożyć uwagi, wziąć udział w spotkaniu lub odwiedzić któryś z punktów konsultacyjnych.
Gminny Program Rewitalizacji jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Biskupia Górka i Stary Chełm, Orunia oraz Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem. W ramach rewitalizacji przeprowadzane są remonty i modernizacje budynków oraz infrastruktury, powstają nowe inwestycje, realizowane są także działania społeczne. W minionym roku duża część projektów została zakończona, co pozwoliło na zaplanowanie nowych działań.
Od kwietnia do sierpnia 2023 roku interesariusze rewitalizacji mogli zgłaszać swoje pomysły i propozycje związane z realizacją w Gdańsku Gminnego Programu Rewitalizacji. Podczas dyżurów, spacerów, w ankietach wypełnianych online lub na papierowych arkuszach swoje propozycje zgłosiło około 600 osób. Wszystkie pomysły zostały przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji. Duża część z nich znalazła się w uaktualnionym dokumencie GPR, który właśnie poddawany jest konsultacjom społecznym.
Przeczytaj, zapytaj, podziel się opinią
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny online na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska oraz w siedzibie biura przy ul. Wały Piastowskie 24. Swoje uwagi do zawartych w nim zapisów można składać osobiście, listownie, mailowo za pomocą formularza lub poprzez wypełnienie geoankiety online. Jest na to czas do 9 lutego br.
We wtorek, 16 stycznia o godzinie 17:00 w Kunszcie Wodnym, siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy ul. Targ Rakowy 11, odbyło się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych projektem GPR, podczas którego zapoznano się z dokumentem i złożono swoje uwagi. W kolejnych dniach, na wszystkich podobszarach objętych rewitalizacją, działać będą punkty konsultacyjne, zgodnie z harmonogramem:
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
17 stycznia 2024, godz. 16:00-18:00
Klub Aktywnego Mieszkańca, ul. Floriańska 3
Biskupia Górka i Stary Chełm
18 stycznia 2024, godz. 16:00-18:00
Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce, ul. Biskupia 4
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
22 stycznia 2024, godz. 16:00-18:00
ISE Dolne Miasto, ul. Reduta Wyskok 2
Orunia
23 stycznia 2024, godz. 17:00-19:00
Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań, ul. Dworcowa 11
Zabierz głos w sprawie swojego otoczenia i włącz się w rewitalizację!
mat. prasowe