Wyznaczone miejsca

Co zrobić, gdy świąteczne drzewko przestanie cieszyć, a zacznie zwyczajnie brudzić, zrzucając coraz więcej igieł? W takiej sytuacji pozostaje już tylko pozbycie się choinki. Ich odbiór rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do końca lutego. Choinkę należy pozostawić obok altany śmietnikowej lub w miejscach gromadzenia, które wskaże administrator danego budynku.
Choinki należy pozostawić obok altan śmietnikowych lub pojemnika, jeśli przy danej nieruchomości nie ma altany. Nigdy nie wyrzucajmy małych czy dużych drzewek bezpośrednio do pojemników na odpady bio (brązowych). To bardzo utrudnia odbieranie odpadów oraz pracę Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach.
Choinki nie powinny także blokować dostępu do pojemników w miejscach gromadzenia odpadów. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej powinni je zostawić przed posesją w łatwo dostępnym miejscu.
Odbiór choinek w Gdańsku potrwa do 29 lutego 2024 i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Choinki nie mogą mieć już żadnych ozdób i nie powinny być pakowane w worki foliowe lub kartony. W zabudowie jednorodzinnej choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów bio, a w zabudowie wielorodzinnej – wraz z odbiorem odpadów zielonych lub poprzez odrębne, specjalne wyznaczone do tego celu kursy. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Czyste Miasto Gdańsk.
mat. prasowe