Zwycięska trójka

wnioski
Chodnik, wiata i siłownia – wiemy już, które wnioski zgłoszone z terenu Wielkiego Kacka, zostały wybrane do realizacji. Spośród 12 projektów zakwalifikowały się trzy.

Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ul. Księdza Siega z ul. Waleriana Szefki w Wielkim Kacku pochłonie 85 tys. zł. Remont i postawienie wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej (Szkoła Podstawowa nr 20) to koszt 15 tys. zł, zaś dostawa i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor fitness) przy ul. Stolemów – 45 tys. zł.

Wybrane projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2014 roku. Równocześnie nastąpi analiza przebiegu głosowania i uzyskanych wyników oraz wprowadzone zostaną niezbędne korekty, które należałoby wdrożyć przed kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego.

Wysoka frekwencja

Mieszkańcy chętnie decydowali o miejskich wydatkach. W głosowaniu wzięło udział 40863 osób, frekwencja wyniosła 17,1 proc. Urzędnicy są zdania, że to bezprecedensowy sukces, który pokazuje, że mieszkańcy Gdyni z otwartością podeszli do tej idei i że powinna być ona kontynuowana i rozwijana. Gdynianie głosowali w internecie. Dla osób, które nie mają dostępu do sieci, uruchomiono 52 punkty, gdzie można było dokonać wyboru. Funkcjonowały one w siedzibach rad dzielnic, klubach seniora, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w obu budynkach Urzędu Miasta oraz w InfoBoksie. Ponadto grupy wolontariuszy, odwiedzały organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. Głosować można było też w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję.

Aktywność wnioskodawców

Wysoko należy ocenić również aktywność samych autorów projektów, którzy z dużym zapałem zabiegali o głosy na proponowane przez siebie zadania inwestycyjne. Analiza pokazuje, że dominującą formą było samodzielne głosowanie. W lokalach zagłosowało tylko około 1500 osób, co stanowi 0,6 proc. ogółu. Do tak wysokiej frekwencji i samodzielnym podejmowaniu decyzji bez wątpienia przyczynił się łatwy i przyjazny sposób oddawania głosów. Mieszkańcy podkreślali, że prosty interfejs, czytelne karty do głosowania, mapy z lokalizacją i opisem przedsięwzięć zdecydowanie zachęcały i ułatwiały wybór projektów.

Zdaniem gdyńskich urzędników, nie potwierdziły się zgłaszane przed głosowaniem wątpliwości, iż łatwy sposób logowania i identyfikowania się numerem PESEL będzie prowadził do nadużyć.

Potrzebne konsultacje

Na ponad 40 tysięcy głosujących złożono zaledwie 29 reklamacji (mniej niż 0,1 promila), w których osoby zgłaszały zagłosowanie wbrew ich woli z użyciem ich numeru PESEL. Po wyjaśnieniach okazywało się, że są to przypadki nieuprawnionego wykorzystania danych w obrębie rodziny.

Ważnym elementem pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego były spotkania w gdyńskich dzielnicach, podczas których dyskutowano o projektach i dokonywano oceny potrzeb, a także wprowadzano zmiany. W przyszłości ten element przedsięwzięcia powinien być rozwijany w celu budowy trwałej platformy dyskusji o potrzebach mieszkańców.

(kod)

Historyczna inauguracja

szlak1

Ile lat liczy historia Wielkiego Kacka i skąd pochodzi nazwa dzielnicy? Jak kształtowały się losy XIV-wiecznego kościoła św. Wawrzyńca i wyjątkowego na mapie Gdyni miejsca, jakim jest Źródło Marii z figurą Matki Bożej? Dlaczego w Wielkim Kacku zbudowano dwie linie kolejowe – starą i nową? W którym roku wielkokacka wieś została przyłączona do Gdyni? Co oznacza nazwa Fikakowo i kiedy z Wielkiego Kacka wyodrębniły się dwie nowe gdyńskie dzielnice – Karwiny i Dąbrowa?

Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać podczas uroczystej inauguracji Trasy Historycznej Wielki Kack. Dzięki inicjatywie Rady Dzielnicy w Wielkim Kacku stanęło 5 wielkoformatowych tablic z informacjami w języku polskim, angielskim i kaszubskim. Tematem pierwszej tablicy są dzieje wsi Wielki Kack od najwcześniejszej wzmianki źródłowej w 1277 roku do współczesności. Tablica nr 2 prezentuje dzieje linii kolejowych, poprowadzonych przez Wielki Kack w XX wieku. Kolejna – z numerem nr 3 – przedstawia bogate dzieje starej parafii p. w. św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku, funkcjonującej tu od momentu lokacji wsi w 1353 roku. Przedostatnia tablica przybliża współczesny obraz dzielnicy i krótką, aczkolwiek anegdotyczną przeszłość osiedla Fikakowo. Tablica nr 5 poświęcona jest znanemu w całej Gdyni miejscu kultu religijnego, jakim jest Źródło Marii, sięgające swoimi korzeniami początków XX wieku.
szlak2

Pięć tablic

Trwające ponad rok, intensywne prace Rady Dzielnicy Wielki Kack i Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni oraz partnerów społecznych: Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odział Gdynia i Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” zaowocowały powstaniem Trasy Historycznej Wielki Kack, która ma podkreślić bardzo istotny, choć mało znany rys dziejów naszego miasta. Gdynia jest miastem nowoczesnym i dumnym ze swoich osiągnięć w ostatnich niemal dziewięciu dekadach, choć należy pamiętać o wielowiekowej historii tego miejsca.

– Gdynia leży na kaszubskiej ziemi, a wśród jej mieszkańców wielu identyfikuje się z Kaszubami – przekonują inicjatorzy przedsięwzięcia. – Poza „nowymi” obywatelami powstającego w dwudziestoleciu międzywojennym miasta, którzy przybyli nad Bałtyk ze wszystkich zakątków Polski, są wśród nas także tacy, którzy mieszkają na tych terenach od zawsze.

Gra o trasie

W czerwcową niedzielę w kościele p. w. św. Wawrzyńca odprawiona została koncelebrowana msza św. w intencji mieszkańców, a następnie przy Źródle Marii Marek Biernacki, minister sprawiedliwości RP oraz mieszkaniec naszej dzielnicy, odsłonił jedną z tablic. Z kolei znawca dziejów Gdyni, dr Tomasz Rembalski, przybliżył historię Wielkiego Kacka, a wrażenia artystyczne zapewnił występ kapeli kaszubskiej oraz recytacja wierszy Juliana Tuwima przetłumaczonych na język kaszubski (w wykonaniu autora tłumaczenia, Tomasza Fopke, wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego). Potem rozpoczęła się gra rodzinna, podczas której w urozmaicony sposób było można pokonać ok. 60-minutową trasę. Organizatorem tej gry byli harcerze z Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”. Dla wszystkich uczestników tak aktywnego popołudnia przygotowany został poczęstunek, a każdy przybyły otrzymał kolorowy przewodnik po Trasie Historycznej.

(kod)

Pięć razy na „tak”

wnioski
Myśliwska, gdzie czas się zatrzymał… Fot. t
Na XXVII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo podjęła uchwałę, w której poparła pięć następujących wniosków.
Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105. Przystosowanie obecnych terenów zielonych /zdewastowane i rozjeżdżone – na krótkotrwałe miejsca postojowe dla beneficjentów przychodni Morena. Budowa – remont chodnika od przejścia dla pieszych z terenu przychodni do parkingu na tyłach przychodni. Ul. Jaśkowa Dolina 105. Kwota: 90 000 zł.
Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej w Gdańsku. Projekt zakłada uporządkowanie terenu, który obecnie jest wykorzystywany przez klientów Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ za „dziki” parking. Oprócz uporządkowania terenu projekt przewiduje stworzenie przy stawie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowo-spacerowego (ścieżki spacerowe, ławki i inne elementy małej architektury, plac zabaw itp.). Projekt jest więc szansą na stworzenie w okolicy ul. Piekarniczej pierwszego miejsca o takim charakterze, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy. Szacunkowa kwota realizacji pierwszego etapu projektu wynosi 335 tys. zł. Ze szczegółami projektu można zapoznać się na www.StawPiekarnicza.pl i profilu Facebook: „stawpiekarnicza.pl”.
Boisko plażowej piłki siatkowej. Wnioskowane zadanie zakłada budowę boiska piłki siatkowej plażowej. W ramach zadania należy wykonać wymianę gruntu na piasek plażowy w obrębie placu gry, wykonanie obrysu placu gry z materiałów naturalnych np. drewna, wykonanie obrysu boiska za pomocą taśm, wykonanie słupków do zamocowania siatki, zainstalowanie siatki.
Piecki-Migowo – ul. Wyrobka. Kwota: 60 000 zł.
Remont chodnika całości ulicy Piecewskiej. Remont ten ma polegać na usunięciu płyt betonowych i zniszczonych, starych płytek chodnikowych oraz położeniu na ich miejscu nowych płytek chodnikowych. W rezultacie nastąpi modernizacja chodnika na całej długości ulicy Piecewskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa i wyglądu estetycznego. Mamy nadzieję, że uruchomienie tego projektu przyczyni się do przyspieszenia także remontu samej nawierzchni tej ulicy, na co mieszkańcy czekają już długo. Niemal wszyscy to wiemy. Ulica Piecewska, tzn. stan w jakim się znajduje, obok Myśliwskiej to jedna z największych bolączek naszej dzielnicy. Zbudowana ok. 1980 roku wraz z powstającym wówczas osiedlem stanowiła obliczone na krótki czas prowizorium. I to „prowizorium” z betonowymi płytami, położonymi na błotnistym terenie obsługuje nas po dziś dzień. Niestety, przy wszystkich nawet ładnych, wzbogacających inwestycjach – jak chociażby nowe osiedle przy ulicy Piecewskiej – nic nie jest w stanie przesłonić dysfunkcjonalności, zagrożenia dla kierowców i pojazdów oraz szpetoty zarówno stanu jezdni jak i chodnika. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że jak uzyskamy pieniądze na nowy chodnik, to i wreszcie przeprowadzona zostanie modernizacja jezdni.
Szacowany koszt projektu: 500 000 zł.
Budowa dużej wiaty na przystanku ZKM Wołkowyska przy ulicy Myśliwskiej w Gdańsku. Projekt budowy nowej wiaty wraz z wiatrołapami na przystanku Wołkowyska przy ul. Myśliwskiej jest zasadny, gdyż rozwiązany byłby problem uciążliwości oczekiwania na autobusy linii 127 i 130 jadące w kierunku Gdańska, z którego codziennie wsiada od 600 do 800 osób. Pod wiatą mogłoby znaleźć schronienie 8/12 osób szczególnie kiedy pada deszcz lub śnieg i wieje wiatr. Piecki-Migowo; przystanek Wołkowyska przy ul. Myśliwskiej w kierunku Gdańska Kwota: 22 000 zł.
Co dla Piecek Migowa?
Są już wyniki głosowania nad projektami w pilotażowym projekcie Budżet Obywatelski.
Trzeci Okręg Konsultacyjny – Siedlce, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień, Wzgórze Mickiewicza, Aniołki
1 934 + 7 = 1941 głosów, nr 15, 499 200 zł – Remont podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27
1 885 głosów, nr 14, 90 000 zł – Miejsca postojowe dla samochodów oraz przejście dla pieszych przy Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśkowa Dolina 105
1 854 głosów, nr 19, 500 000 zł – Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki-Migowo
1 574 głosów, nr 30, 500 000 zł – Opracowanie dokumentacji – Piecewska – ulica na miarę XXI wieku – bezpieczna, przyjazna pieszym i kierowcom.
Łącznie 1 589 200 zł.
(t)

Aktywna majówka?

siłownie
Ćwiczenie pod chmurką staje się popularne… Fot. t
Są bezpłatne i dostępne zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak też dla osób starszych. W Gdańsku działa już 30 siłowni zewnętrznych, a w bieżącym roku pojawić się ma kilkanaście kolejnych.
Siłownie zewnętrzne cieszą się coraz większą popularnością i coraz częściej stają się uzupełnieniem placów zabaw dla dzieci, parków i skwerów. Nic dziwnego – ćwiczenia na tych urządzeniach są łatwe, przyjemne i dostępne dla każdego, a jednocześnie dają możliwość dbania o siły witalne, kondycję i sylwetkę. Pozwalają również znakomicie się zrelaksować i odstresować.
Z darmowych siłowni zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania można skorzystać w dowolnej, dogodnej chwili – nawet wracając z pracy, czy z zakupów. Można też zaplanować bardziej skomplikowany trening, np. odwiedzając po kolei kilka tego typu obiektów w okolicy. A ćwiczenia na urządzeniach połączyć z bieganiem, albo jazdą na rowerze.
Z siłowni zewnętrznych korzystają osoby młode, chcące po prostu poćwiczyć. Jednak równie dużym zainteresowaniem ćwiczenia na zewnętrznych urządzeniach cieszą się wśród seniorów, którzy często nie mają motywacji lub śmiałości, by wybrać się na normalną siłownię. Możliwość spróbowania ćwiczeń na przyrządach siłowych za darmo, np. w parku, to dla nich nowość, ale też szansa na poprawę swojej kondycji fizycznej.
W Gdańsku działa już trzydzieści siłowni pod chmurką. Można je znaleźć w pasie nadmorskim, w sąsiedztwie zbiorników retencyjnych, a także na osiedlowych zieleńcach i skwerach. Tylko w ubiegłym – 2013 roku na realizacje siłowni (z inicjatywy Rad Osiedli i Dzielnic oraz z budżetu miasta) przeznaczono pół miliona złotych. W bieżącym roku planowany jest montaż kilkunastu kolejnych (m.in. w Brzeźnie, Nowym Pocie, na Przeróbce, Olszynce i Stogach.
Zapraszamy do korzystania z zewnętrznych siłowni. na terenie rekreacyjnym przy Zbiorniku Wileńska.
Na Morenie siłownie pod chmurką znajdują się przy ul. Wyrobka 2 i Orańska 2 od strony balkonów. W sąsiedztwie natomiast, na Chełmie, siłownie zlokalizowane zostały przy zbiorniku retencyjnym Augustowska i na terenie zieleni przy ul. Buczka. Warto z nich korzystać. Nie tylko majowo…
(t)

Szkoła imienia Zaruskiego dumna…

zaruski
Wspólna żeglarska wyprawa na to wyjątkowe hanzeatyckie wydarzenie Fot. t
To także wielkie święto dla szkoły z Moreny imienia Zaruskiego. Do 28 maja 2014 roku jacht „Generał Zaruski” jako flagowa jednostka Miasta Gdańska uczestniczy w festiwalu z okazji 34 Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Lubece. To dobra okazja by w gościnę do niemieckich przyjaciół, udała się delegacją polskich Miast Hanzeatyckich. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gdańska. Miasto Gdańsk zaproponowało udział w tej wyprawie Młodzieży z Polskich Miast Hanzeatyckich.
13 Polskich Miast Hanzeatyckich zgłosiło swoich reprezentantów, którzy zostali w swoich miastach wyłonieni w formie rożnego rodzaju konkursów dedykowanych Hanzie i tematyce morskiej. W rejsie wspólnie z młodzieżą z Gdańska weźmie udział zastępca prezydenta Gdańska, Wiesław Bielawski. W Lubece będzie reprezentował Miasto Gdansk podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Miast Hanzeatyckich.
Wypłynięcie jachtu z Gdańska odbyło się 18 maja. Wspólna żeglarska wyprawa na to wyjątkowe hanzeatyckie wydarzenie na pokładzie historycznego żaglowca, będzie miała niezapomniany charakter i symbolikę. Młodzież po przypłynięciu do Lubeki weźmie udział w programie przygotowanym dla „Młodej Hanzy” wspólnie z młodzieżą z 16 krajów Europy. Będzie więc swoistą polską reprezentacją. Mamy nadzieję, że ten wspólny rejs zapoczątkuje szerszą współpracę młodzieży z całego Związku Hanzy i przyczyni się do realizacji wspólnych projektów o tematyce morskiej.
Gdansk w Lubece będzie miał również swoje stoisko promocyjne na „Jarmarku Hanzy”. Przedstawiciele Gdańska będą reprezentować Gdansk w projektach kulturalnych i muzycznych.
Artysta Mateusz Pęk zaprezentuje swoje prace w Centrum Kultury Św. Anny w ramach projektu HanseArtWorks.
Na Zjazd w Lubece przyjadą przedstawiciele ponad 120 miast z 16 krajów Europy. W uroczystości otwarcia weźmie udział Prezydent Niemiec Joachim Gauck.
Jacht „Generał Zaruski”
Po niemal 4 latach żmudnego procesu rewitalizacji, 30 października 2012 roku, w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, podniesiono banderę na STS Generał Zaruski, który następnie wpłynął dumnie na Motławę na czele żeglarskiej parady, witany przez tysiące gdańskich gimnazjalistów, mieszkańców miasta i turystów. W ten sposób dokonało się dzieło ratowania tej zasłużonej jednostki.
Ale to już historia, bo jacht ma za sobą pierwszy po odbudowie sezon żeglarski. Spisał się w nim świetnie, a w czasie kilkunastu rejsów pełnomorskich i wielu krótszych wypraw na Zatokę Gdańską, przez jego pokład przewinęły się setki młodych żeglarzy, zarówno z Polski jak i z Europy. Uczestniczyliśmy m.in. w regatach The Tall Ships Races, zlocie „Baltic Sail” w Gdańsku i „Hanse Sail” w Rostocku.
STS Generał Zaruski jest ostatnią istniejącą jednostką tego typu w Polsce i jedną z niewielu w Europie, a jego znaczenie dla polskiego żeglarstwa, ogromne. Drewniany, tradycyjny, kecz gaflowy, z inicjatywy generała Mariusza Zaruskiego, został zbudowany w Szwecji w 1939 r. za pieniądze pochodzące ze składek członków Ligi Morskiej i Kolonialnej. Jacht miał być pierwszą z serii dziesięciu bliźniaczych jednostek stanowiących polską flotę edukacji żeglarskiej. Ambitne plany przerwał jednak wybuch II wojny światowej. W styczniu 1946 roku została sprowadzona do Polski i przez prawie 60 lat morskiej służby przez jej pokład przewinęły się tysiące młodych żeglarzy, a wśród nich takie znakomitości jak Teliga, Baranowski, Pieńkawa czy Paszke. Od 2003 r. ten piękny, historyczny żaglowiec stał bezczynnie i popadał w ruinę. Dopuszczenie do bezpowrotnej straty tego zabytkowego żaglowca byłoby niewybaczalnym zaniechaniem, sprzeniewierzeniem się pamięci generała Mariusza Zaruskiego i jego bogatego dorobku życiowego.
W listopadzie 2008 roku wołającym o ratunek żaglowcem zainteresowały się władze Miasta Gdańska. Po uzyskaniu ekspertyzy Polskiego Rejestru Statków, że jacht nadaje się do odbudowy, odkupiły jednostkę i uruchomiły program jej rewitalizacji.
Projekt ratowania „Generała Zaruskiego” spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem społecznym i życzliwym zainteresowaniem mediów. Wspierają go też niekwestionowane autorytety: kpt. Krzysztof Baranowski, polarnik Marek Kamiński i żeglarski mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz.
Po przywróceniu do eksploatacji STS Generał Zaruski ponownie służy wychowaniu i edukacji morskiej młodzieży.

(tg)

Przeciwko odstąpieniu od budowy kładki

kładka
Nie wiadomo dlaczego inwestor odstąpił od budowy kładki dla pieszych…
Zarząd Dzielnicy Piecki Migowo wystosował petycję do Prezydenta Gdańska przeciwko rezygnacji z budowy kładki dla pieszych nad ul. Rakoczego w ciągu ul. Dolne Migowo, Dolne Młyny.
– Zarząd Dzielnicy Piecki-Migowo zgłasza w imieniu mieszkańców zdecydowany sprzeciw w sprawie odstąpienia przez gminę od budowy kładki dla pieszych nad ul. Rakoczego w ciągu ul. Dolne Migowo i Dolne Młyny przy przystanku PKM „BRĘTOWO”. Zarząd wnioskuje o wyjaśnienie na jakiej podstawie została ta decyzja podjęta i kto personalnie za nią odpowiada.
Zarząd Dzielnicy uczestniczył w spotkaniach i konsultacjach przeprowadzonych w roku 2011 i 2012 podczas których nie była poruszona kwestia odstąpienia od budowy tej potrzebnej kładki. Zarząd proponuje spotkanie zainteresowanych stron w siedzibie Rady Dzielnicy Piecki-Migowo lub w innym uzgodnionym miejscu w terminie. Zarząd Dzielnicy oczekuje natychmiastowych działań w tej sprawie i pisemnych wyjaśnień.
Zarząd oczekuje również wyjaśnień na piśmie.
(t)

Jubileusz Sióstr Szensztackich

zakonnice
Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej (fot. arch.)
Złoty jubileusz, czyli 50-lecie istnienia polskiej prowincji Instytutu Sióstr Maryi obchodziły właśnie Siostry Szensztackie. Obecność zakonnic widać w wielu dziedzinach życia naszej lokalnej społeczności.
Wprawdzie jubileuszowa msza święta odbyła się w Domu Prowincjalnym w Otwocku-Świdrze, jednak karwińscy kapłani zachęcali wszystkich do modlitwy wdzięczności za lata obecności i działalność Instytutu Sióstr Maryi w Polsce, także za obecność sióstr, które np. w parafii p. w. Najświętszego Serca Maryi są już od 9 lat.
Koronacja obrazu
Ruch Szensztacki w naszej archidiecezji obchodzi setną rocznicę istnienia. Z tej okazji przygotowuje się do uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Obraz ten znajduje się w dolnej kaplicy kościoła p. w. Świętej Jadwigi Królowej. Korony Matki Bożej Radosnej Nadziei pobłogosławił ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. W programie uroczystości jest modlitewne czuwanie w kaplicy, przeniesienie obrazu do kościoła, nabożeństwo i msza św. Ojcowie Szensztaccy wygłoszą kazania na wszystkich mszach św. Wszystko zakończy się w poniedziałek 26 maja nabożeństwem majowym i uroczystą mszą św. koronacyjną. Potem nastąpi przeniesienie obrazu do kaplicy.
Dodać należy, że Szensztacki Instytut Sióstr Maryi jest międzynarodowym instytutem, który powstał 1 października 1926 roku, w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech. Schönstatt możemy przetłumaczyć jako „piękne miejsce”. W Polsce używamy fonetycznej formy: „Szensztat” – stąd nasza popularna nazwa Siostry Szensztackie lub Szensztackie Siostry Maryi.
Siostry Maryi
Złoty jubileusz polskiej prowincji wpisuje się w 100-lecie powstania całego Dzieła Szensztackiego. Instytut sióstr wchodzi w skład międzynarodowego Dzieła Szensztackiego, którego założycielem jest o. Józef Kentenich (1885-1968). O. Józef z grupą wychowanków w 1914 r. zawarł przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. To był początek ruchu apostolskiego z Szensztat, który rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty, niosąc orędzie o przymierzu miłości z Maryją, jako drodze wychowania nowego, ewangelicznego człowieka i skutecznego apostolatu. W tym roku obchodzimy Rok Jubileuszowy 100-lecia tego wydarzenia.
Druga część naszej nazwy – Siostry Maryi, określa rys duchowej drogi zakonnic. Starają się tak żyć, by naśladować duchowe piękno Maryi i poprzez to upodobnić się do Niej. Jedna z pierwszych sióstr instytutu sł. Boża Siostra M. Emilia Engel (1893-1955) wskazała swoim życiem, że droga przymierza miłości prowadzi do autentycznej świętości, poprzez całkowite zaufanie Bogu.
Zakonna wspólnota
Do Polski pierwsze siostry: s. Marianna Czerwińska i s. M. Józefa Urban przybyły w 1946 r. Od samego początku spotkały się z ogromną pomocą i życzliwością ze strony ks. Pallotynów, najpierw w Ząbkowicach Śląskich, a następnie na nowo powstających placówkach w Poznaniu, w Otwocku i w Świdrze. Rozwój wspólnoty następował mimo trudności okresu komunistycznego w naszej ojczyźnie. Dom prowincjalny i formacyjny instytutu znajduje się w Otwocku-Świdrze. 1 maja 1964 roku zostały spełnione wszystkie warunki prawne zawarte w ustawach i zgodnie z prawem kanonicznym została erygowana polska prowincja.
Obecnie wspólnota w Polsce liczy 127 sióstr, z czego 10 pracuje w Rosji i na Białorusi. Od 1983 r. istnieje także kontemplacyjna gałąź wspólnoty w Polsce – Siostry Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Siostry adorują całodziennie Najświętszy Sakrament w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku-Świdrze, powierzając Bogu intencje Kościoła, Ojczyzny i wszelkie działania apostolskie Ruchu Szensztackiego.
Dużo potrzebnej pracy
Do głównych zadań sióstr należą: zadania duszpasterskie przy centrach szensztackich, służba w formacji wśród rodzin, kobiet, dziewcząt i matek, współtworzenie różnych projektów apostolskich, animacja apostolstwa modlitwy przez Krąg Adoracji Najświętszego Sakramentu, apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej. Siostry pracują także w instytucjach kościelnych oraz w zawodach kobiecych, dostępnych dla kobiet i zgodnych z ich umiejętnościami zawodowymi – w katechezie, w szpitalu, w zakrystiach, jako organistki, itd.

(kod)

Po pierwsze – profilaktyka

profilaktyka
Akcja została podjęta we współpracy z gdyńskim samorządem              (fot. UM Gdynia)
Dodatkowe terminy badań zostały wyznaczone w ramach Kompleksowej Analizy Zdrowotnej Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”.
Fundacja Medicover zorganizowała trzy dodatkowe terminy badań przesiewowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro” w Gdyni: w Gimnazjum nr 2 przy ul. Wolności 25 w Gdyni, w Gimnazjum nr 16 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni oraz w Centrum Medicover Sea Towers przy ul. Hryniewieckiego 6/4 w Gdyni. Organizatorzy zapraszają rodziców gimnazjalistów klas pierwszych, którzy chcieliby zbadać stan zdrowia dziecka i dowiedzieć się m. in., jaką mają wydolność fizyczną oraz skład i postawę ciała.
Na naszym podwórku…
Trwa również badanie w Gimnazjum nr 15 na Karwinach oraz w Gimnazjum nr 11 na Kamiennej Górze. Zespół lekarzy będzie jeszcze badał dzieci w Gimnazjum nr 5 w Orłowie i w Gimnazjum nr 14 na Obłużu. Rodzice zainteresowani dodatkowymi terminami badań mogą skontaktować się bezpośrednio z lokalną koordynatorką „PoZdro!” w Gdyni Anną Filipiak (tel. kom. 519 -532 – 421).
O co chodzi w tym programie? Zakłada on kompleksowe przebadanie około 6 tysięcy uczniów pierwszych klas 23 gdyńskich gimnazjów w ciągu trzech lat. Wszystko to w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych, prowadzonego przez Fundację Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Medicover, który w marcu ruszył w Gdyni.
Trzy etapy badań
Gdynia została wybrana przez fundację jako pierwsze miasto w Polsce, w którym jest realizowany program, ze względu na dobrą współpracę z tutejszym samorządem, od wielu lat zaangażowanym w przeróżne kampanie prozdrowotne i prospołeczne. Głównym celem Ogólnopolskiego Programu PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z Gdyni poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2) oraz innych chorób cywilizacyjnych i podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Jest to działanie, które ma na trwałe utrwalić zdrowe nawyki i nauczyć dbać o zdrowie.
Program PoZdro składa się z trzech etapów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych i bezpłatnych nieinwazyjnych badań przesiewowych (co poprzedzi informacja, wysyłana do szkół i rodziców): pomiaru ciśnienia krwi, badań wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej i masy ciała.
Ograniczyć ryzyko choroby
Drugim etapem jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, koncentrujących się na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie szkół (choćby w sferze tworzenia lepszych warunków do aktywności fizycznej) oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. Trzeci etap programu polega na objęciu dwuletnią opieką indywidualną dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin, a także przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych dla rodzin objętych tą opieką.
Jest to jeden z największych tego typu programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej. Fundacja Medicover jest przygotowana do realizacji programu w kilku innych polskich miastach, włącznie z Warszawą. Docelowo chce przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania.
Dobra współpraca
Na razie już 865 dzieci z 19 gdyńskich gimnazjów zostało przebadanych. Do tej pory zintegrowaną opieką indywidualną objęto 145 uczniów. A wszystko po to, by już w tym wieku zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych wynikających najczęściej z braku ruchu i nieprawidłowego żywienia. Badania przesiewowe w gdyńskich szkołach trwają od połowy marca. Zgodnie z planem mają zakończyć się w czerwcu. Kolejna edycja badań nowego rocznika pierwszych klas gimnazjalnych rozpocznie się na przełomie września i października w roku szkolnym 2014/2015.
– W ciągu dwóch miesięcy udało się zbadać już kilkanaście procent uczniów z planowanej grupy, głównie dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami szkół i rodzicami dzieci, którzy musieli wyrazić zgodę na badania – wyjaśnia Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover. – To nas bardzo cieszy i chcemy z równą determinacją kontynuować naszą pracę, by w efekcie doprowadzić do poprawy stanu zdrowia u tych młodych ludzi. Wiemy już, że niemała grupa wymaga indywidualnej opieki prowadzonej przez czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i trenera.
(kod)

Bliżej Europy

szkola1
Prezentacje krajów Europy (fot. ZS nr 13)
Dzień Europy, czyli święto europejskich państw, obchodzili hucznie uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 13.
Na ten dzień szkolne mury zamieniły się w rozmaite europejskie kraje, a to za sprawą prezentacji, które można było oglądać niemal na każdym kroku. W szkole pojawiły się pełne gadżetów stoiska tematycznie związane z poszczególnymi krajami, a po korytarzach przechadzały się dostojne angielskie damy, Pipi Langsztrum, czy wampiry rodem z Transylwanii.
Ortografia i… rybki
Natomiast wcześniej odbyła się Przygoda z Ortofrajdą. W tym roku szkolnym uczniowie klasy IIc uczą się ortografii z pomocą przesympatycznego Ortofrajdka. System dydaktyczny „Kolorowa Ortografia” opiera się na przypisaniu poszczególnym ortogramom stałych kolorów i jest bezstresowym, pamięciowo-wzrokowym sposobem uczenia się i nauczania pisowni.
Uczniowie gimnazjum brali także udział w wycieczce do Akwarium Gdyńskiego. Na początku obejrzeli prezentację multimedialną na temat ptaków polskiego wybrzeża, podczas której każdy wypełniał swoją kartę pracy. Potem poszli nad morze i obserwowali ptaki przez lornetki. Po powrocie do budynku uczestniczyli w zajęciach, podczas których oglądali ryby, małże oraz inne organizmy wodne pod mikroskopem. Następnie w sali mokrej każdy mógł dotknąć ryby. A podczas zwiedzania Akwarium była okazja, by poznać nowe gatunki zwierząt.
Święty Jan Paweł II
Pod koniec kwietnia w szkole odbyło się wydarzenie wielkiej wagi, związane z kanonizacją Papieża-Polaka. Święty Jan Paweł II stał się bohaterem szkolnego apelu. Uczniowie z całej szkoły przeżywali na nowo wielką radość i dumę z kanonizacji wielkiego rodaka. W nastrój ten wprowadzili swoich młodszych i starszych kolegów gimnazjaliści z klasy IIb, którzy przygotowali przedstawienie ukazujące fragment z życia Pana Jezusa.
W programie artystycznym wykorzystali Ewangelię św. Mateusza oraz wiersze Karola Wojtyły. Chór szkolny, pod opieką pani Katarzyny Rogolińskiej, zapewnił wspaniałą oprawę muzyczną występu. Osobami odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości były: Rena Jurys, Wanda Płaczek, Ludwika Robakowska.
Uczniom wystarczyło jednak czasu także na rozrywkę pod postacią wycieczki do Łubiany i Chmielna. Dzieci z klasy Va i VIc pojechały na wycieczkę autokarową, aby zobaczyć jak powstaje porcelana w wielkiej fabryce i ceramika w warsztacie garncarskim.
Jak ulepić garnek?
Fabryka leży w miejscowości Łubiana. Znajduje się w niej dużo maszyn, różnych pojazdów dostawczych, linii produkcyjnych itp.
– Mogliśmy zobaczyć, jak powstaje filiżanka, talerz lub dzbanek na herbatę – relacjonują uczniowie. – Pod koniec zwiedzania udaliśmy się do sklepu firmowego, gdzie były naprawdę ładne: kubki, talerze, cukierniczki, maselniczki, podstawki do jajek i tego typu wyroby. Po zakupach poszliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Chmielna.
W Chmielnie uczniowie wybrali się do warsztatu ceramiki Neclów, którzy ręcznie robią dzbany, filiżanki, świeczniki, wazony i inne wyroby z gliny. Ceramika była ozdobiona wzorami kaszubskimi.
– Przewodnik pokazał nam, jak się robi naczynia na kole garncarskim – cieszą się uczestnicy. – Wskazał nam też piec, w którym wypala się gotowe naczynia. Kiedy każdy kupił upominek, czas już było iść do autokaru. Wycieczka była bardzo interesująca i w dobrych nastrojach wróciliśmy do Gdyni.
Potrzebne nowe okna
Na tym nie koniec. Podczas głosowania na Budżet Obywatelski, każdy mieszkaniec Karwin mógł wspomóc wymianę okien w ZS nr 13. Wystarczyło zagłosować na projekt „Renowacja budynku gminnego – ZS nr 13 przy ul. Chwaszczyńskiej 26 (częściowa wymiana stolarki okiennej)”.
(kod)

Dzieciaki z sukcesami

szkola1
Dzieci na zajęciach się nie nudzą                            (fot. SP nr 20)
Znakomitą passę mają uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 20. Biorą udział w licznych konkursach, gdzie zajmują wysokie miejsca. Podejmują też różne ciekawe inicjatywy.
I tak np. w międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego „Hurray! I know English” Mikołaj Szatkowski z klasy VId zajął I miejsce, zaś Mateusz Liro z klasy VIa zdobył wyróżnienie.
Następnie odbył się konkurs literacki dla klas IV-VI, w którym wzięło udział 28 młodych pisarzy. Zaszczytne finałowe miejsca w konkursie zajęli: Mateusz Kupniewski VIb I miejsce, Julianna Skalska VIc II miejsce, Zuzanna Antczak VIB III miejsce. Wyróżnienia otrzymały: Maja Kaźmierska Ivc, Anna Zaorska Ivc, Patrycja Grzybowska IVd.
Animują i recytują
Niedługo potem został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs na najlepszą animację, w którym Agata Zaleska z kl. VId zdobyła III miejsce, a Martyna Kamińska kl. Va, Konrad Sikora kl. VIb i Wiktor Głazek kl. VIb zostali wyróżnieni. A przed świętami szkoła zakwalifikowała się do konkursu Fabryka Pisanek, dzięki pracy Martyny Kamińskiej z klasy Va. Sześcioosobowa grupa uczniów w Centrum Riviera wykonała pisankę o wysokości 180 cm.
W „dwudziestce” odbył się także Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z klas IV-VI. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy Vc Nadia Wacławek, II miejsce zajęła uczennica klasy VIa Dagmara Marciniak, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Anastazja Madej z klasy IVc.
Mistrzowie ortografii
Z kolei dla starszych uczniów odbył się szkolny konkurs informatyczny klas VI. Zwycięzcami zostali: Borys Ziemianowicz z kl. VIc i Kornelia Białek z kl. Vid. Będą reprezentować szkołę w Międzyszkolnych Zawodach Komputerowych Uczniów Szkół Podstawowych. Zakończył się także konkurs ortograficzny „Dyktando roku 2014”. Wzięło w nim udział 26 uczniów klas IV-VI. Najlepiej z zasadami pisowni polskiej poradziły sobie uczennice, które będą reprezentowały „dwudziestkę” w konkursie międzyszkolnym. Z klas IV to: Zuzanna Wyskiel i Pola Paszkiewicz, z klas V: Natalia Stopa i Nadia Wacławek, z klas VI: Kornelia Białek i Julianna Skalska.
Maluchy znakomicie radzą sobie również w tańcu. Po raz kolejny w SP nr 20 odbył się konkurs taneczny dla dzieci z klas I-III. Chłopcy i dziewczynki tańczyli solo lub w zespołach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i wyzwolił w uczestnikach wiele pozytywnej energii.
Młodzi badacze
Gościnnie wystąpiły uczennice z kl. III i V, które dały piękny pokaz gimnastyki artystycznej. Wyniki konkursu w kategorii soliści: I miejsce – Wiktoria kl. Id, II miejsce – Ola kl. Id, III miejsce – Nadia kl. IIb, Jaś kl. IIb. Zespoły: I miejsce – dziewczynki kl. IIa i kl. Iib, II miejsce – dziewczynki z kl. Ic, III miejsce – dziewczynki z kl. IIIb.
Prawdziwą furorę wywołało jednak inne wydarzenie. Mianowicie odbyła się kolejna edycja konkursu „Jestem Młodym Badaczem” dla uczniów klas I-III. Jego organizatorkami były: Wioletta Kozak i Małgorzata Tarczyńska. Każdy uczestnik miał za zadanie przygotować jedną prezentację – zademonstrować doświadczenie i omówić jego przebieg oraz podać wnioski wypływające z eksperymentu. Jak co roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a poziom przygotowanych eksperymentów był wysoki. Doświadczenia oceniane były przez jury w kategoriach: klasy I, klasy II oraz klasy III.
Maluchy na podium
A oto zwycięzcy – klasy I: I miejsce – Sztucki Staś Ib, II miejsce – Groth Alicja – Ib, III miejsce – Paliwoda Filip – Ia. Klasy II: I miejsce – Nikodem Bartela IId, II Miejsce – Maliszewska Marta IIc i Kuszner Julia IIa, III miejsce – Żaczek Piotr IId. Klasy III – Groth Natalia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
(kod)