Morena

Kolejny wykonawca

Jeszcze w wakacje rozpoczną się prace związane z przebudową basenu i sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy...

Trasa Nowa Abrahama

Pierwszy krok ku budowie Nowej Abrahama wykonany – ogłaszamy przetarg na opracowanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ), które wskaże możliwe...