Nowe miejsce do treningów

Kolejny w tym jarze plac do treningów to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego 2020. Projekt zakładał montaż charakterystycznych urządzeń do trenowania street workoutu, a także montaż elementów małej architektury, w tym ławek. Wcześniej wykonawca musiał wykonać odpowiednie, bezpieczne nawierzchnie: żwirową i poliuretanową. Wokół placu treningowego ułożono też nawierzchnię żwirowo gliniastą.
Jest tu już boisko, miejsce do wypoczynku i do ćwiczeń Tai Chi, jest też wybieg dla psów i wiele innych udogodnień. Od kilku lat największy zielony teren w tej części miasta zmienia swoje oblicze. Właśnie zakończono formalne odbiory placu do ćwiczeń kalisteniki/street workoutu, można więc już z niego korzystać. Nowe miejsce do treningów wykonała firma Lehmann Sp. z o.o. Koszt prac to blisko 160 tys. złotych.
Jar Wilanowski otoczony jest zabudową mieszkaniową m.in. z ul. Rogalińskiej, Łańcuckiej, Nieborowskiej i Cebertowicza. Od kilku lat, stopniowo realizowane są w nim kolejne inwestycje. W 2018 roku wykonano tutaj prace w ramach projektu: „Zagospodarowanie zespołu parkowo – rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsku – etap II”. Zakładał on takie urządzenie jaru, by stał się on miejscem rekreacji i wypoczynku, do którego chętnie będą przychodzić mieszkańcy. Wybudowano więc nowe ścieżki spacerowe, a także tunel pod ul. Wilanowską, który był najbardziej spektakularną inwestycją zaplanowaną w tym etapie prac. Poza tym zainstalowano dodatkowe oświetlenie i monitoring, by było bezpieczniej. Na terenie jaru powstał kameralny skwer ze stawkiem, miejsce do ćwiczeń Tai Chi, a dla najmłodszych kolejne place zabaw (w tym plac sprawnościowy i linowy) oraz place sąsiedzkie, na których można spędzić czas ze znajomymi np. przy grillu. Do tego zamontowano stoły do ping ponga i specjalne stanowiska do gry w minigolfa. Pojawiły się też deszczochrony, ławki i kosze na śmieci. Przygotowano również kwietne łąki i nowe trawniki. Była to inwestycja sfinansowana z budżetu miasta.
Na terenie jaru, także z budżetu miasta, sfinansowano m.in. siłownię „pod chmurką” i plac zabaw dla najmłodszych. Ze środków Budżetu Obywatelskiego powstało natomiast boisko wielofunkcyjne, a w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” wybudowano zbiornik retencyjny, który zagospodarowano na potrzeby lokalnej społeczności.
W styczniu br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk podpisała umowę na wykonanie kolejnego ciekawego obiektu na terenie jaru – będzie to skatepark o wymiarach 19m x 24m, wykonany w technologii żelbetowej, w tym niecka typu „bowl” oraz sześć innych elementów specjalnego toru. Nowy obiekt zostanie oświetlony, dzięki czemu będzie można z niego bezpiecznie korzystać także po zapadnięciu zmroku. Zbudowana zostanie też sieć kanalizacji deszczowej, której rolą będzie odwodnienie wspomnianej niecki. W ramach prac zamontowane zostaną też kosze na śmieci i wykonane nowe nasadzenia.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na realizację tej inwestycji z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Mizan” Sławomir Ossowski. Koszt prac to 819 tys. złotych. Te powinny zakończyć się w czerwcu 2022 r.
mat. prasowe

Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska