Budżet Obywatelski 2023

Zostało już niewiele czasu na złożenie projektu do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Dotąd zgłoszono ponad 50 różnych pomysłów, zarówno dzielnicowych jak i ogólnomiejskich.
W tegorocznej puli BO gdańszczanie mają do wykorzystania dokładnie 22 063 118 złotych. W tym na:
– projekty ogólnomiejskie – 4 250 700 zł
– projekty dzielnicowe – 17 812 418 zł
W tej puli mieści się także kwota Zielonego Budżetu Obywatelskiego, która wynosi 4 977 944 złote, z czego:
– projekty ogólnomiejskie ZBO – 1 259 100 zł
– projekty dzielnicowe ZBO – 3 718 844 zł
Te ponad 22 mln złotych to suma kwoty podstawowej w wysokości 20 835 000 złotych oraz kwoty środków, które nie zostały przyznane (z różnych powodów, m.in. braku projektów BO w danej dzielnicy lub zbyt małej liczby oddanych głosów) w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gdańsku w wysokości 1 228 118 złotych.
Zgodnie z obowiązującym prawem, kwota budżetu obywatelskiego powinna wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartej w ostatnim złożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Środki dzielone są następująco: 80 proc. kwoty przeznacza się na pulę środków dzielnicowych, 20 proc. kwoty na pulę środków ogólnomiejskich.
Pula środków na projekty dzielnicowe jest dzielona na poszczególne dzielnice według zasady: 50 proc. środków jest dzielonych po równo na wszystkie dzielnice, pozostałe 50 proc. środków są dzielone na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy.
Na projekty zielonego budżetu obywatelskiego przeznacza się 20 proc. puli środków na projekty dzielnicowe danej dzielnicy oraz 30 proc. puli środków na projekty ogólnomiejskie.
Przypominamy, że projekt można złożyć wyłącznie przez internet. Na stronie www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski znajduje się charakterystyczny żółty baner, w który należy kliknąć. Tam zainteresowani znajdą niezbędne formularze i dodatkowe informacje.
W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze. Aby poprawnie złożyć projekt, należy koniecznie wydrukować złożony wcześniej elektronicznie wniosek i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można też skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to przy pomocy platformy ePUAP.
Harmonogram BO 2023
23 marca – 20 kwietnia 2022 r. – zgłaszanie projektów
23 marca – 18 maja 2022 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów
12 kwietnia – 31 lipca 2022 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego
do 2 września 2022 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny
do 9 września 2022 r. – losowanie numerów projektów do głosowania
26 września – 10 października 2022 r. – głosowanie
do 14 października 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania
Kwoty z Budżetu Obywatelskiego dla dzielnicy:

Żabianka

Łączna kwota 532 410 zł
Kwota na projekty dzielnicowe z BO 2023 425 132 zł
Łączna kwota – ZBO 107 278 zł

Morena

Łączna kwota 768 727 zł
Kwota na projekty dzielnicowe z BO 2023 614 982 zł
Łączna kwota – ZBO 153 745 zł

 

fot. mat. prasowe

mat. prasowe