Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

mrdd
Młodzieżowi radni nowej kadencji                   (fot. mat MRDD)

Na kolejną kadencję została powołana Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa. Wybory, podczas których wyłoniono 10 radnych, odbyły się w Zespole Szkół nr 14.
To już czwarta kadencja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa. Tym razem w jej skład wchodzą: Buss Maciej, Bielawa Ewelina, Drygała Kamila, Dziamski Marek, Gliszczyński Szymon, Jasińska Małgorzata, Kozłowska Zuzanna, Kroczka Weronika, Sadowska Katarzyna, Saganowska Maja.
Obowiązująca zasada jest taka, że sesję inauguracyjną Młodzieżowej Rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi przewodniczący Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa lub radny dzielnicy przez niego wskazany. Wybór przewodniczącego odbywa się w pierwszej części sesji inauguracyjnej. Po zgłoszeniu kandydatur przez radnych i wyrażeniu zgody przez kandydatów na kandydowanie do funkcji przewodniczącego Młodzieżowej Rady odbywa się głosowanie tajne. Przewodniczący zostaje wybierany bezwzględną większością głosów.
Nowo wybrany przewodniczący Młodzieżowej Rady proponuje 2 kandydatów na członków Zarządu MRRD. Po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie ich kandydatury są poddawane pod głosowanie tajne i są akceptowane w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów. W skład Zarządu Młodzieżowej Rady wchodzą: przewodniczący oraz dwoje wiceprzewodniczących. Podczas drugiej sesji przewodniczący Młodzieżowej Rady powołuje cztery komisje problemowe współpracujące z komisjami Rady Dzielnicy, a następnie przeprowadza wybory ich przewodniczących i zastępców. Wybory przeprowadza się w sposób jawny, zwykłą większością głosów.
Za nami jest już pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano Zarząd Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa. Przewodniczącą została Weronika Kroczka, zaś wiceprzewodniczącymi - Kamila Drygała i Marek Dziamski.
Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa jest jednostką ściśle współpracującą z Radą Dzielnicy Dąbrowa. Jednak nie jest podmiotem prawnym - pełni funkcję opiniotwórczą i jest działalnością społeczną. Głównym celem istnienia MRDD jest inicjowanie przedsięwzięć na rzecz młodych mieszkańców dzielnicy oraz opiniowanie na rzecz Rady Dzielnicy Dąbrowa działań w zakresie poprawy warunków życia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz inwestycji. Obszar działalności oraz sposób funkcjonowania wyznaczają członkowie Młodzieżowej Rady w konsultacji z Radnymi Dzielnicy Gdyni Dąbrowy. Miejscem siedziby MRRD jest Zespół Szkół nr 14.
Wybór kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady odbył się przez dobrowolne zgłaszanie kandydatur uczniów z klas VI szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum, które spełniały określone warunki. Kandydat lub kandydatka musieli mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na kandydowanie w wyborach na radnego Młodzieżowej Rady, być mieszkańcem dzielnicy Dąbrowa oraz otrzymać pisemną rekomendację wychowawczyni klasy lub dyrekcji szkoły, do której uczęszcza.
Wybory do Młodzieżowej Rady odbyły się z zachowaniem wszelkich zasad – były bezpośrednie, tajne, równe oraz większościowe. Prawo głosu miały osoby w wieku 12-18 lat zamieszkałe na terenie dzielnicy Dąbrowa. Wcześniej, w czasie kampanii wyborczej każdy kandydat miał możliwość przedstawienia swojej osoby na specjalnym apelu szkolnym. Natomiast prowadzenie agitacji w dniu poprzedzającym oraz w dniu wyborów było surowo zakazane, a naruszenie tych zasad mogło spowodować skreślenie kandydata z listy. Do tego na szczęście nie doszło.
Mandat radnego Młodzieżowej Rady uzyskuje zazwyczaj 15 osób, które zdobyły największą ilość głosów. Wygasa on z chwilą zakończenia kadencji Rady Dzielnicy lub w przypadku 5 nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady. Tym razem – na kadencję 2015-2019 - powołano jednak tylko 10 młodych radnych.
(kod)
bieg1
Najwięcej radości okazywały maluchy                                                           (fot. mat. RD)


W późnojesiennej atmosferze odbył się kolejny – szesnasty już - Bieg Mikołajkowy. Tym razem wzięła w nim udział rekordowa liczba zawodników.
Wydarzenie przygotowała Rada Dzielnica Dąbrowy. Tym razem, jak zwykle, amatorów aktywnego wypoczynku i chętnych do pogoni za świętym nie brakowało. Impreza co roku cieszy się bowiem rosnącym zainteresowaniem. Tym razem na starcie również pojawili się liczni zawodnicy, w różnym wieku – od maluchów aż po osoby dorosłe. Ich determinacja była duża, a zimno nikogo nie zniechęciło. Uczestników biegu szybko rozgrzały sportowe emocje i pogoń za świętym Mikołajem. Na mecie zwycięzcy odebrali nagrody, a największą radość z miejsca na podium okazywali najmłodsi biegacze. Na wszystkich czekały konkursy, zabawy i gorąca herbata oraz poczęstunek.
bieg2
Na podium starczyło miejsca dla wszystkich                                                    (fot. mat. RD)

Na podkreślenie zasługuje tegoroczna frekwencja.
- Podczas XVI Biegu Mikołajkowego wystartowało 335 zawodników – relacjonuje Lechosław Dzierżak, przewodniczący rady dzielnicy Dąbrowa. - Jest to rekord tej imprezy. Biegło zarówno dużo dzieci, jak i dorosłych. Część osób się poprzebierała za świętego Mikołaja!
Dodać należy, że każdy uczestnik otrzymał medal w kształcie listka dębu, takiego samego, jaki znajduje się w logo rady dzielnicy. Osoby, które uczestniczyły w trzech dzielnicowych imprezach sportowych (bieg przełajowy na polanie, wyścig rowerowy i bieg mikołajkowy) oraz uzbierali 3 medalowe listki, mogą zgłosić się do Rady dzielnicy po specjalną podstawkę, która połączy wszystkie medale w jedną figurkę.
(kod)
przedszkole
Placówka wzbogaciła się o nowe, przestronne sale                                  (fot. Michał Guć)

Uroczyste otwarcie rozbudowanej i wyremontowanej placówki odbyło się w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1. To kolejny etap poszerzania gdyńskiej oferty edukacyjnej. W ten sposób aż 225 miejsc zamiast dotychczasowych 175 pojawiło się w Przedszkolu nr 50.
W trakcie prac powstała dobudówka o powierzchni użytkowej 306 m kw. Mieszczą się w niej dwie sale z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami pomocniczymi. Każda z nich przeznaczona jest dla 25 dzieci. Oprócz tego znalazło się miejsce na gabinet terapeutyczny, pokój nauczycielski i gabinet wicedyrektora. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja obejmowała także przebudowę istniejącego budynku - powiększono istniejącą szatnię oraz zmodyfikowano system bezpieczeństwa pożarowego. Duże zmiany zaszły na terenie wokół przedszkola, gdzie powstały nowe chodniki i trawniki. Na placu zabaw stanęły nowe elementy, a wokół terenu postawiono nowe ogrodzenie. W budżecie inwestycji znalazły się zakupy mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz doposażenie kuchni. Łączny koszt rozbudowy wyniósł 1552000 zł.
- Na rozbudowie Przedszkola nr 50 i Szkoły Podstawowej nr 37, otwartej 1 września nie kończą się inwestycje w gdyńskiej oświacie – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia. - Jeszcze w tym roku planujemy zakończyć rozbudowę i remont Przedszkola nr 21 na Demptowie, które będzie miało teraz 5 oddziałów dla 125 dzieci. Trwają również intensywne prace w Zespole Szkół nr 10 na Karwinach, gdzie wkrótce zostanie otwarte Przedszkole nr 54 dla 130 dzieci. Na początku 2016 roku powstanie czwarta filia żłobka Niezapominajka.
Przypomnieć należy, że przedszkole w naszej dzielnicy zostało otwarte 1 września 1990 roku jako samodzielna placówka. Natomiast od 1 września 2007 roku weszło w skład Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni, którego częścią jest też Szkoła Podstawowa nr 45. Obie placówki tworzą niewielki kompleks budynków. Mimo połączenia, zachowały one swój dawny charakter. Przedszkole znajduje się w okolicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w starszej części Dąbrowy. Otacza je zabudowa zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna. Placówka mieści się w budynku jednokondygnacyjnym, który otoczony jest ogrodzonym terenem zielonym, z placami zabaw, które teraz jeszcze bardziej wypiękniały.
Cecha charakterystyczna placówki jest estetyczne, przestronne i bardzo funkcjonalne wnętrze. Dzieci uczą się i bawią w dużych, jasnych salach, bogato wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne. Sale zaopatrzone są w wewnętrzne łazienki, z których cztery są do dyspozycji dwóch grup. Ćwiczenia gimnastyczne, czy zajęcia z rytmiki odbywają się w salach poszczególnych grup. Natomiast spotkania teatralne, wizyty Mikołaja, bale karnawałowe oraz inne większe uroczystości, w których biorą udział wszystkie przedszkolaki, odbywają się w przestronnym holu.
Ostatnia modernizacja nie jest jedyną, która odbywała się w minionych latach w Przedszkolu nr 50. Placówka była poddawana bieżącym remontom tak, aby poszczególne pomieszczenia zawsze wyglądały czysto i kolorowo.
Dodać należy, że w przedszkolu pracuje doświadczona kadra pedagogiczna. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie, w sposób ciekawy, pozwalający na rozwój twórczego myślenia, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
- Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest współpraca, na różnych płaszczyznach, z rodzicami dzieci – podkreślają panie przedszkolanki. - To przyczynia się do dobrych relacji na drodze dziecko-rodzic-nauczyciel, jak i do sprawnego funkcjonowania placówki.
(kod)
gry
Planszówki to rozrywka dla całej rodziny                                                         (fot. mat. RD)

Popularne „planszówki” mają rzesze fanów, o czym można się przekonać niemal na każdym kroku. Niedawno na Dąbrowie odbyły się aż dwie imprezy związane właśnie z tymi grami.
W Zespole Szkół nr 14 odbył się Turniej Gier Planszowych dla klas III, zorganizowany przez placówkę we współpracy z Filią nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.
Uczniowie spotkali się przy grze "Carcassonne". Rywalizacja była zacięta, a radość z wygranej - ogromna. Nagrody ufundowała Rada Rodziców z ZS nr 14 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Pomocą młodszym kolegom i koleżankom służyli gimnazjaliści.
A zaledwie kilka dni później odbył się Dzień z Grami Planszowymi. Do udziału organizatorzy zaprosili wszystkich - czyli dzieci, młodzież i dorosłych - do wspólnej zabawy. Gry dostępne były od godz. 10.00 do 18.00, a chętnych do skorzystania nie brakowało.
Planszówki to rozrywka niezwykle modna i popularna. W niepogodę wystarczy „Wsiąść do pociągu", wieczorem wybrać się w „Podróż do gwiazd", na plaży zapoznać się z „Książętami z Florencji", albo sprawdzić, co się dzieje w „Zakładzie lubelskim". Między innymi z tymi tytułami gier można się zmierzyć w otwartym jakiś czas temu Ministerstwie Gier Planszowych w Gdyni. To miejsce, w którym gry można nie tylko kupić, ale również wypożyczyć. Gry są dostępne w ministerstwie, gdzie goście mogą zagrać na miejscu albo zabrać ze sobą do domu.
Planszówki również świetnie sprawdzają się na wyjazdy ze znajomymi nad jezioro, po całym dniu spędzonym na powietrzu, na żaglówce, kajaku, czy w trakcie jakiegokolwiek aktywnego wypoczynku, przyjemnie jest wieczorem usiąść z grupą znajomych i rozegrać partyjkę jakiejś ciekawej gry.
Gry można także wypożyczać w filiach Biblioteki Miejskiej w Gdyni. Już od dawna w filii nr 20 na Dąbrowie można wypożyczać gry planszowe. W filii nr 1 (ul. Boisko 6, Gdynia Obłuże) od sierpnia 2012 roku działa wypożyczalnia gier planszowych i odbywają się rozgrywki w bibliotece. Na zajęcia można także przynieść swoją ulubioną grę.
(kod)

bo
Mieszkańcy wybrali rozbudowę obiektów sportowych                            (fot. kod)

Mini-boisko szkolne przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 oraz rozbudowa terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14 zyskały najwięcej głosów pośród mieszkańców dzielnicy podczas drugiej edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego.
Kwota przeznaczona na całą dzielnicę wynosiła 250775 zł. Do głosowania zakwalifikowano w sumie 10 wniosków. Frekwencja wyniosła 23,56 proc. A na kolejną edycję z puli pieniędzy przeszło 13775 zł.
Pierwszym wnioskiem na liście była budowa boiska do siatkówki plażowej (koszt 35000 zł, 832 głosy), drugim - budowa chodnika po prawej stronie ul. Miętowej (235000 zł, 230 głosów), trzecim - budowa miejsc postojowych przy kościele p. w. Św. Trójcy (150000 zł, 330 głosów. Kolejnym projektem było mini-boisko szkolne przy ZWE nr 1 przy ul. Wiczlińskiej, wycenione na 187000,00 zł. To pomysł, na który głosowano chętnie, bowiem aż 1156 razy.
Mieszkańcy oddawali swoje głosy także na montaż urządzeń rekreacyjnych (98000 zł, 435 głosów) i rozbudowę placu zabaw przy ul. Rdestowej (48050 zł, 884 głosy). Następny na liście i pierwszy w kolejności co do ilości zebranych głosów był projekt rozbudowy terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14 (50000 zł i 1492 głosy).
Popularnością cieszył się także pomysł na Street Workout Park (64532,34 zł, 929 głosów). Mniej chętnie wybierano ułożenie płyt drogowych na dolnym odcinku ul. Cynamonowej (250775 zł, 147 głosów oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej (parkingu z drogą dojazdową do ul. Szafranowej 4 i remontu nawierzchni chodnika przy ul. Rdestowej 25. Ten pomysł, oszacowany na 200000 zł, zyskał 206 głosów. Łącznie dąbrowianie oddali 6641 głosów.
Jak wyglądamy na tle innych dzielnic?
W głosowaniu, które trwało od 25 października do 4 listopada 2015 r., udział wzięło 47612 osób – 20 proc. mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. To o blisko 7000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat. Największe poruszenie budżet obywatelski wywołał w 3 dzielnicach. Rekordową frekwencję - ponad 40 proc. głosujących osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie. Bardzo chętnie (blisko 35 proc. uprawnionych) głosy oddawali również mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła 4 proc.), co najprawdopodobniej wynika z faktu, iż była to jedyna dzielnica, w której oba projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających.
W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4597797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu - 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu - po dwa. W wyniku internetowego głosowania prowadzonego na stronie www.bo.gdynia.pl, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów. Najwięcej głosów - 1794 - otrzymał projekt wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej pod nazwą Aktywna Chylonia, o wartości 350000 zł.
W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. Tylko 4 dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczone na dzielnicę, kolejne 8 były wyczerpania tej puli bardzo bliskie. Wybranym projektem o największej wartości jest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie", opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino, o wartości 546150 zł. Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 875064 zł, które zostaną dodane do puli, jaką podzielą mieszkańcy poszczególnych dzielnic w 2016 roku.
Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz dwa wybiegi dla psów.
Jak podkreślają urzędnicy, na wyróżnienie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim. Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych faworytów, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu. Od 25 października w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady - wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady budżetu obywatelskiego, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali - wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem. Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze. Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich - np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic, proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania.
Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysły na realizację gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.
(kod)
gala1
W imprezę włączyło się wielu chętnych                                                   (fot. Alicja Niemiec)
Zakończyła się rywalizacja w ramach Pucharu Gdyni. W imprezę zaangażowali się także mieszkańcy naszej dzielnicy.
Teraz przyszła pora podsumowań. Organizatorzy postanowili zatem uhonorować najlepszych młodych biegaczy na Wielkiej Gali Młodego Sportu w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Na zwieńczeniu cyklu obecnych było ponad sto osób, wśród których przedstawiciele władz miasta i rad dzielnic.
Wszystkich gości powitały stojące na ul. Olimpijskiej flagi oraz dmuchany balon Gdyńskiego Centrum Sportu, które wyznaczały drogę do wejścia na salę przygotowaną specjalnie pod ceremonię. W czasie oczekiwania na udekorowanie najlepszych, napięcie można było rozładować częstując się kawą i ciastkami, a co najważniejsze - rozsiąść się wygodnie i brać udział w gali.
Sama ceremonia rozpoczęła się tradycyjnie, czyli od podziękowań dla patronów sportowych: Renaty Walendziak, Antoniego Cichończuka, Waldemara Lisickiego i Andrzeja Magiera, organizatorów poszczególnych imprez - rad dzielnic i innych osób zaangażowanych w organizację imprezy. Każdy, kto został wyczytany, otrzymywał tabliczkę upamiętniającą wkład pracy i udział w propagowaniu sportu powszechnego.
Następnie odbyła się główna część imprezy - wręczenie nagród najlepszym młodym biegaczom północnej Polski, czyli zwycięzcom Pucharu Gdyni. Każdy po kolei wchodził na duże podium i odbierał podwójne nagrody. Jedną a z nich był Wielki Puchar Gdyni. Trofeum było tak dużych rozmiarów, że niemalże przewyższało najmłodszych zawodników, którzy nie kryli fascynacji tak niecodzienna zdobyczą. Oprócz tego otrzymali zróżnicowane nagrody rzeczowe, dopasowane do wieku i płci. Dzieci do 12 roku życia dostawały gry planszowe, puzzle, lub roboty do składania, starsi natomiast - plecaki, piłki i skakanki.
W dekoracji pomagali członkowie rad dzielnic i Joanna Zielińska, pełnomocnik prezydenta miasta ds. sportu. Kolejnym punktem programu było wręczenie statuetek biegacza i drobnych pakunków zawodnikom, którzy wytrwale wystartowali we wszystkich imprezach Pucharu Gdyni.
Organizatorzy dziękują za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu imprezy, za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszają na kolejny Puchar Gdyni w roku 2016.

(kod)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.