Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

Dla Karwin kwota przeznaczona w Budżecie Obywatelskim na dzielnicę to 217 510 zł. Frekwencja wyniosła 19,06 proc.
Przeszło: budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego za 217 509,00 zł (795 głosów).
Nie przeszły: Boisko dla Karwin za 202 000,00 zł (788 głosów), „Jan Brzechwa na rowerze” - pasy rowerowe na ul. Brzechwy wraz z uporządkowaniem oznakowania na skrzyżowaniu Makuszyńskiego/Brzechwy/Iwaszkiewicza za 121 149,00 zł (269 głosów), plac zabaw przy ulicy Tatarczanej 4 za 65 000,00 zł (531 głosów), uporządkowanie chodników wokół przychodni „U Źródła Marii” przy ul. Staffa i Zapolskiej za 43 900,00 zł (361 głosów), „Uspokójmy Nałkowską” za 55 067,00 zł (173 głosy), wymarzony plac zabaw na Korzennej za 152 000,00 zł (652 głosy), wytyczenie i malowanie miejsc parkingowych przy ul. Tuwima 4, 6, 8 za 5 700,00 zł (180 głosów), „Nałkowska na rowerze” - pasy rowerowe na ul. Nałkowskiej wraz z wyznaczeniem przebiegu niebieskiego szlaku rowerowego TPK za 53 789,00 zł (307 głosów).
Z kolei w „Przyjaznej Dzielnicy” kwota na dzielnicę dla Karwin to 25 000 zł. Frekwencja wyniosła 5,19 proc. Przeszły: „Karwiny dla Rodziny” za 12 500,00 zł (259 głosów) oraz organizacja dwóch imprez biegowych - „Karwiny Biegają” dla dzieci i młodzieży z Karwin za 12 500,00 zł (218 głosów).
Nie przeszły: cykl spotkań "Rodzina to podstawa" za 12 500,00 zł (92 głosy), Klub Młodzieżowy Dla Was za 12 500,00 zł (151 głosów), „Od filmu przez dyskusję po rozmowę” - spotkania tematyczne, prelekcje, seanse filmowe dla seniorów za 12 500,00 zł (106 głosów) i „Rozwijanie przez czytanie” za 12 500,00 zł (173 głosy).

(kod)
halas


Trwają prace nad aktualizacją miejskiej mapy hałasu. Sprawa, ze względu na bliskość obwodnicy oraz ciągu komunikacyjnego Chwaszczyńska/Wielkopolska, dotyczy także naszej dzielnicy.
W ramach rozstrzygniętego niedawno przetargu powstanie też Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni. Takie narzędzia dają podstawy do przeciwdziałania uporczywym skutkom wzmożonego hałasu w mieście, ale mogą też np. wspomóc planowanie inwestycji.
Obowiązek monitorowania natężenia hałasu w miejscowościach powyżej 100 tys. mieszkańców nakłada na samorządy uchwalona w 2001 roku ustawa pn. Prawo ochrony środowiska. Pierwsza mapa akustyczna w Gdyni powstała w 2008 roku. Rok później pojawił się stały, automatyczny system monitorowania hałasu oraz portal mapy akustycznej. Ustawa wymaga jednak, aby mapę aktualizować co 5 lat. W związku z tym w czerwcu 2017 roku dobiegną końca prace nad kolejną już, bardziej dokładną niż do tej pory, Elektroniczną Mapą Akustyczną Miasta Gdyni (EMAMG).
- Istniejący już system monitoringu hałasu potrzebny do stworzenia mapy zostanie rozbudowany o 3 nowe stacje pomiarowe – informują biuro prasowe gdyńskiego magistratu. - Dane potrzebne do stworzenia analizy akustycznej będą więc bogatsze i bardziej miarodajne (aktualnie Gdynia posiada dwie takie stacje - na ulicy Morskiej 192 i Śląskiej 48).
Oprócz tego, na okres co najmniej 6 miesięcy, zostanie zainstalowanych 5 stacji dodatkowych, z których również pozyskiwane będą dane.
- Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem informacji opisowych i graficznych - tłumaczy Dorota Marszałek-Jalowska, kierownik Referatu Ekorozwoju UM Gdyni. - To baza wiedzy m.in. o średnich poziomach dźwięku w różnych lokalizacjach i godzinach dla trzech źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego. Dzięki niej określa się wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych miejsc. Narzędzie to odgrywa ważną rolę np. podczas planowania inwestycji, pomagając w wyborze odpowiedniej jej lokalizacji.
Dla terenów, na których natężenie hałasu przekracza normę, rada miasta lub powiatu zobowiązana jest uchwalić program ochrony środowiska przed hałasem. Dzięki takim zabiegom, jak np. budowanie ekranów akustycznych, dostosowuje się poziomu hałasu do wymaganych standardów. Taki dokument powstanie w Gdyni do końca stycznia 2018 roku.
Zarówno nową mapę akustyczną, jak i Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Gdyni opracuje jedna firma. Koszt realizacji to 733 818 zł brutto.

(kod)
bo karw
Czy na ul. Nałkowskiewj powstanie ścieżka rowerowa? (fot. kod)
141 projektów do Budżetu Obywatelskiego – tyle projektów do wyboru mają gdynianie. Wśród tej puli nie brakuje oczywiście pomysłów z naszej dzielnicy.
Na dzielnicę, której mieszkańcy okażą się najbardziej aktywni, czeka nagroda. Z kasy miasta zostanie zrealizowany tam dodatkowy projekt. Będzie to pierwszy z tych, które nie zmieszczą się w puli środków Budżetu Obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy, decyzją władz miasta, przygotowano taki bonus dla mieszkańców dzielnicy, w której frekwencja w BO będzie najwyższa.
Tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest trzecią, w której gdynianie mogą wskazywać projekty do realizacji w ich dzielnicach. Rosnąca frekwencja to dowód na to, że ta forma decydowania o zmianach w naszym najbliższym otoczeniu uznana została za skuteczną.
W tym roku do rozdysponowania w całym mieście jest dokładnie 5203543,65 zł. Spośród 141 projektów, na realizację których ta kwota zostanie przeznaczona, 8 dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 17 estetyzacji, 55 inwestycji i remontów, a 61 rekreacji.
Głosowanie, tak jak w latach ubiegłych, odbywa się na stronie bo.gdynia.pl. Tak jak w roku 2015 można wskazywać projekty z jednej dzielnicy - i nie musi to być dzielnica, w której mieszkamy. Sam jednak wybór przebiega według nowych zasad. Każdy z głosujących po wejściu na stronę bo.gdynia.pl i przejściu do podstrony głosowania wskaże maksymalnie pięć projektów, które chce poprzeć, a następnie uszereguje je od najważniejszego do najmniej istotnego.
Głosuj, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu. Osoby, które nie mają własnego komputera lub nie dysponują dostępem do sieci mogą oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim w następujących miejscach: Laboratorium Innowacji Społecznych - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IVA, u zbiegu z ul. Stryjską), Urząd Miasta Gdyni - al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, siedziby rad dzielnic, Gdynia InfoBox - ul. Świętojańska 30, Centrum Aktywności Seniora - ul. 3 Maja 27-31, miejskie kluby seniora, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOPS, ul. Grabowo, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja. Głosowanie jest możliwe w godzinach pracy placówek i instytucji.
Przez cały czas trwania głosowania grupy wolontariuszy odwiedzają organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. W weekendy głosować można w mobilnych punktach w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję: Riviera, Klif, Szperk, Batory, Tesco Chylonia oraz Centrum Kultury i Rozrywki Gdynia Waterfront.
Jeśli chodzi o Karwiny, to kwota na dzielnicę to 217 510 zł. Do wyboru jest 9 projektów: uporządkowanie chodników wokół przychodni „U Źródła Marii” przy ul. Staffa i Zapolskiej (43 900 zł), wytyczenie i malowanie miejsc parkingowych przy ul. Tuwima 4, 6, 8 (5 700 zł), budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego (217 509 zł), Jan Brzechwa na rowerze - pasy rowerowe na ul. Brzechwy wraz z uporządkowaniem oznakowania na skrzyżowaniu Makuszyńskiego/Brzechwy/Iwaszkiewicza (121 149 zł), wymarzony plac zabaw na Korzennej (152 000 zł), Uspokójmy Nałkowską (55 067 zł), plac zabaw przy ulicy Tatarczanej 4 (65 000 zł), Zofia Nałkowska na rowerze - pasy rowerowe na ul. Nałkowskiej wraz z wyznaczeniem przebiegu niebieskiego szlaku rowerowego TPK (53 789 zł), Boisko dla Karwin (202 000 zł).

(kod)
szlaki
Pobliskie lasy zachęcają do spacerów (fot. kod)
Pora roku sprzyja spacerom po lesie. Zwłaszcza, gdy ma się tak blisko do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jak w naszej dzielnicy.
Jest coś, co te przechadzki umili i ułatwi. Do tej pory w eksploracji lasów pomagały mapy. Ale leśnicy idą z duchem czasu i proponują aplikację na smartfony. Program nawiguje do pomników przyrody, parkingów leśnych i miejsc wypoczynku. Poprowadzi użytkownika także po szlakach rowerowych, pieszych i konnych. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem android i nazywa się "Nadleśnictwo Gdańsk".
- Papierowa mapa nadleśnictwa cieszyła się zawsze ogromnym powodzeniem - tłumaczy Witold Ciechanowicz, starszy specjalista Służby Leśnej. - Mimo, że doskonaliliśmy ją przez lata, byliśmy świadomi jej ograniczeń. Aplikacja na smartfony też ma ograniczenia, ale jest znacznie łatwiejsza w obsłudze w porównaniu z mapą. Przede wszystkim pokazuje aktualną pozycję użytkownika, pozwala również ograniczyć ilość rozpraszających go danych do minimum. Słowem, jest skierowana zarówno do zupełnie początkującego, jak i zaawansowanego użytkownika. Tworząc założenia do aplikacji, miałem w pamięci własne doświadczenia, gdy przed laty, nie znając zupełnie trójmiejskich lasów, wyruszając z Gdyni, zamiast do Sopotu po długiej wędrówce dotarłem do... Matemblewa.
Podstawowe moduły aplikacji to: mapa terenu ze wszystkimi szlakami (piesze, rowerowe, konne) wyznaczonymi w terenie, z możliwością wyświetlenia kilkuset miejsc pogrupowanych w kilkanaście kategorii (m.in.: pomniki przyrody, miejsce na ognisko, warto zobaczyć, leśniczówki itp.), miejsca: katalog miejsc które warto odwiedzić, uszeregowanych według rosnącej odległości od pozycji GPS użytkownika, trasy - katalog szlaków, wydarzenia, zgłoszenia (śmieci, pożar, itp.), geocaching.
Aplikacja korzysta z podkładu mapowego open street map, bazy szlaków i obiektów punktowych, powstałej na podstawie danych posiadanych przez nadleśnictwo. Aplikacja niedługo będzie dostępna na iPhone, nie przewiduje się wersji na telefony z systemem Windows Phone. Powstała w ramach projektu "Las - drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku".
(kod)
kaplan
Nowy wikariusz w karwińskiej parafii                    (fot. parafia NSM)
Parafia p. w. Najświętszego Serca Maryi serdecznie powitała ks. prałata dra Jacka Nawrota, który dekretem metropolity gdańskiego został ustanowiony wikariuszem.

Nowy kapłan zaczął pełnić posługę duszpasterską w karwińskiej parafii od początku września tego roku.
- Księdzu Jackowi życzymy wielu łask Bożych, Jego błogosławieństwa i satysfakcji z posługi w naszej wspólnocie parafialnej – takie życzenia złożyli pozostali kapłani na stronie internetowej parafii.
W parafii w ogóle wiele się dzieje. Rodzina Szensztacka przedstawiła propozycję dla mężów i ojców. Chodzi o „Weekendy Ojców”. To czas, kiedy uczestnicy tworzą coś razem. Mogą odpocząć od codziennych zadań i trudów, a dzięki temu podjąć refleksję nad życiem.
Spotykają się tylko w męskim gronie oraz dzielą się doświadczeniem bycia dobrym mężem i ojcem. Poprzez różnorodność doświadczeń życiowych tworzą dobry klimat, bez względu na wiek. Uświadamiają sobie, ile pracy jest do zrobienia, aby poprawić życie rodzinne. Dzięki temu, że podczas wyjazdów mają bliski kontakt z naturą - w podbydgoskich lasach – mogą zatrzymać się i spojrzeć na problemy z dystansu.
(kod)
wystawki
Takie widoki mają zniknąć z miasta                                                                     (fot. kod)

Kolejne zmiany w kwestii zbiórki śmieci weszły w życie. Pożegnamy się z popularnymi wystawkami, za to w zamian czeka nas pewna nowość.
W tym roku Gdynia postanowiła ostatecznie zrezygnować z wystawek. Warto o tym pamiętać przy okazji wiosennych porządków. Zamiast tego odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się na bieżąco spod bloków i domów jednorodzinnych. Chęć pozbycia się sprzętów RTV/AGD i odpadów niebezpiecznych trzeba jednak wcześniej zgłosić.
- W zabudowie wielorodzinnej duże odpady usuwane będą za każdym razem przy standardowej wywózce śmieci – informuje Dorota Nelke z gdyńskiego magistratu. - Niepotrzebne nam dłużej przedmioty należy umieszczać w okolicy wiat śmietnikowych (ważne, aby razem z odpadami wielkogabarytowymi nie wystawiać odpadów zmieszanych ani segregowanych!). Z kolei w przypadku zabudowy jednorodzinnej (do 4 lokali mieszkalnych) odpady będą wywożone z posesji po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez prosty formularz.
Przy czym odpady wielkogabarytowe to m.in.: stare meble, zużyte opony, stolarka budowlana (okna, drzwi - pojedyncze sztuki), deski do prasowania i inne duże przedmioty. Należy pamiętać, że sprzętu RTV/AGD, odpadów niebezpiecznych i budowlanych nigdy nie wystawiamy samodzielnie! Wywóz takich śmieci, a także opon (maksymalnie 4 opony rocznie na gospodarstwo) i popiołu poza okresem grzewczym należy zgłosić (nawet wtedy, kiedy mieszkamy w bloku). Sprzęt zostanie odebrany maksymalnie w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia poprzez formularz, a usługa obejmuje także jego wyniesienie z domu lub mieszkania. Ważne, aby urządzenie odłączyć wcześniej od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy, zwinąć kable oraz samodzielnie wymontować sprzęty z zabudowy.
Oprócz zużytego sprzętu RTV/AGD, do odpadów niebezpiecznych zaliczamy: zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć (termometry), tonery z drukarek i kserokopiarek, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek, farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam oraz środki ochrony roślin i owadobójcze.
- Odpady budowlane i rozbiórkowe można oddawać bezpośrednio na wysypisku „Eko Dolina" w Łężycach – dodaje Dorota Nelke. - Jedno gospodarstwo domowe może we własnym zakresie oddać do zakładu do 200 kg odpadów rocznie.
Szczegółowe informacje na temat zasad zarządzania odpadami w Gdyni można znaleźć na stronie www.wyrzucam.to.
(kod)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.