Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

Uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1, Maja Trzeciak z klasy V e, została „Wolontariuszem Roku 2016” Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które swój czas i serce poświęcają potrzebującym dzieciom, podopiecznym hospicjum.
- Maja nie jest sama, działa wspólnie z koleżankami z klasy – Igą, Zuzią, Marysią i Emilką - mówi Małgorzata Zmysłowska, wychowawczyni i opiekunka wolontariatu. - Razem stanowią doskonały team, wspierany również przez rodziców.
Dziewczyny są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc: na kiermaszach, zbiórkach pieniędzy, biegach i meczach charytatywnych. Maja, laureatka nagrody „Wolontariusz Roku”, to doskonała organizatorka, która ma niezwykły dar angażowania rówieśników i dorosłych do działań charytatywnych. Przy okazji udziela się innym jej radość, uśmiech i poczucie humoru. Jako jedynej spośród niepełnoletnich, akcyjnych wolontariuszy PHD, za zgodą psychologa, pozwolono jej na bezpośredni kontaktu z podopiecznymi. Maja zaprzyjaźniła się z Zuzią, nieuleczalnie chorą dziewczynką.
- Nasze wolontariuszki: Maja Trzeciak, Iga Rajchowska, Zuzia Dąbrowska, Marysia Łapińska i Emilka Zaleska to dzielne dziewczyny, które mogą być wzorem nie tylko dla rówieśników ale także dla dorosłych. – dodaje Małgorzata Zmysłowska. - Wolontariat, w którym działają, związany jest bowiem z dziećmi i rodzinami w najtrudniejszej życiowej sytuacji. Dzięki staraniom Mai i innych wolontariuszy, na twarzach podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci pojawiają się uśmiechy i jest to chyba najcenniejsza nagroda za wolontaryjną pracę.
Podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która odbyła się 18 lutego w Ratuszu Staromiejskim, Maja Trzeciak otrzymała główne wyróżnienie Człowiek Człowiekowi Człowiekiem „Wolontariusz Roku 2016”, a wszystkie dziewczynki razem z rodzicami i wychowawczynią Małgorzatą Zmysłowską, otrzymały statuetkę „Super Wolontariusza”. Również tego dnia, podczas uroczystości, przekazano ponad 400 cudownych serduszek, wykonanych przez uczniów „Jedynki” w ramach akcji „Serce dla Hospicjum”. Wolontariuszki z klasy 5e: Maja, Iga, Zuzia, Emilka i Marysia, osobiście wręczą serduszka podopiecznym pomorskiego hospicjum.
(tg)
bulońska
Altanki znikną, by powstała Bulońska Północna… Fot. t
W ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg mający na celu przygotowanie terenu przeznaczonego pod budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Droga połączy Morenę z Jasieniem i Ujeściskiem.
W zakres zamówienia wchodzą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz rozbiórka altanek ogrodniczych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w pasie drogowym planowanej inwestycji w tym: Na terenie ROD ZREMB; altanki murowane o pow. ok. 223 m2, altanki drewniane o pow. ok. 205 m2. Na terenie ROD JAR: altanki drewniane o pow. ok. 72 m2. Na terenie ROD ORLIK: altanki murowane o pow. ok. 860 m2 i altanki drewniane o pow. ok. 580 m2. Na terenie ROD im. F. Chopina: altanki murowane o pow. ok. 1111 m2 i altanki drewniane o pow. ok. 285 m2.
Oprócz altanek, rozebrane zostaną znajdujące się na terenie przeznaczonych do likwidacji ogrodów drobne obiekty takie jak szklarnie, inspekty, a także ogrodzenia działek ogrodniczych itp. W ramach zadania, w niezbędnym zakresie, prowadzona będzie także wycinka drzew i krzewów.
Postępowanie przetargowe prowadzone jest w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”, a wybrany wykonawca na uporządkowanie terenu będzie miał czas do końca maja 2017 r.
(tg)
Minister Infrastruktury i Budownictwa skorzystał z swoich uprawnień zagwarantowanych w ustawie Prawo Spółdzielcze i wysłał do Aleksandra Nowaczka prezesa Zarządu LWSM Morena pismo w którym wnosi o włączenie w zakres planowanej w 2017 roku lustracji pełnej działalności spółdzielni za lata 2014-2016 treści zagadnień z pism które były przesłane do Ministerstwa.
Jednocześnie zobowiązuje Zarząd do przekazania informacji którym ze związków rewizyjnych zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie badania, zobowiązuje do przekazania ustaleń w zakresie poruszanych spraw i przekazanie listu polustracyjnego po zakończeniu badania.
Okres czasowy jaki ma sprawdzić lustracja to szereg wyroków sądowych kiedy sąd stwierdza nieistnienie uchwał, uzasadniając nieprzestrzeganiem prawa przez Spółdzielnię.
To, nieistnienie uchwały o zaciągnięciu kredytu - 17 mln, nieistnienie uchwały o wyborze Rady Nadzorczej, nieistnienie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego statutu, nieistnienie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2014r. a później oddalenie apelacji LWSM Morena przez Sąd Apelacyjny, nieistnienie uchwały w przedmiocie wyboru Henryka Talaśki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni oraz nieistnienie uchwały o Piekarniczej czy oddalenie powództwa w sprawie o ustalenie istnienia stosunku korporacyjnego pomiędzy LWSM Morena a dokonanym wyborem przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 16 marca 2013roku pozwanych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2016.
W protokole z poprzedniej lustracji nie precyzyjnie był określony stan faktyczny majątku Spółdzielni (nie wykazano w zasobach Spółdzielni 7 parkingów stanowiących majątek Spółdzielni a w części opisowej nazwano je terenami wolnymi udostępnionymi na działalność gospodarczą pod parkingi strzeżone.
Pełna lustracja na pewno wykaże czy rację miał Zarząd, który udowadniał, że działa zgodnie z prawem, czy członkowie Spółdzielni, którzy udowadniali łamanie prawa a sąd to potwierdzał swoimi wyrokami.
(t)
system
Ta aplikacja ma pomóc w sprawnym przemieszczaniu się… Fot. t
W Gdańsku już od kilku lat działa system lokalizowania pojazdów komunikacji miejskiej - mobilny system informacji pasażerskiej. Jest prosty w obsłudze i pozwala szybko sprawdzić na mapie, gdzie aktualnie znajduje się nasz autobus lub tramwaj, czy ma opóźnienie, czy „wypadł” z rozkładu, lub czy przyjedzie szybciej.
Aplikacja myBus to mobilny system informacji pasażerskiej, który powstał z myślą o użytkownikach transportu miejskiego. Działa w kilkudziesięciu miastach w Polsce, w tym w Gdańsku.
Może posłużyć jako tradycyjny rozkład jazdy, ale co ważniejsze aplikacja ta obrazuje aktualny stan komunikacji, uwzględniający korki lub zdarzenia drogowe, których nie uwzględnia tradycyjny rozkład. MyBus wyświetla najbliższe odjazdy, na podstawie danych uzyskanych ze śledzenia pojazdów przez system GPS. Dla podróżujących oznacza to znaczną wygodę, ponieważ dostają jak najdokładniejszą godzinę pojawienia się pojazdu na przystanku, uwzględniającą nieprzewidziane opóźnienia czy przyspieszenia kursów.
Jak to działa? Wystarczy w telefonie komórkowym lub na komputerze wejść na stronę info.zkm.pl. Z menu po prawej stronie wybieramy tryb wyszukiwania: po numerze linii, po nazwie przystanku, po numerze przystanku lub po nazwie ulicy.
Jeśli wybierzemy opcję pierwszą - po numerze linii, a następnie na belce niżej zaznaczymy „autobusy”, wyświetli nam się lista numerów linii autobusowych. Po wybraniu interesującej nas, np. autobusu 199, zaznaczamy jeszcze interesujący nas przystanek i system wyświetla nam, kiedy dokładnie pojawi się nasz autobus.
Co ważne, aplikacja może działać zarówno w trybie on-line, jak i w trybie off-line. W wersji on-line wszystkie niezbędne dane są aktualizowane na bieżąco, na podstawie danych, które są udostępniane przez przewoźnika, czy też organizatora komunikacji. Przykładowo informacja na tablicy elektronicznej na przystanku wyświetlająca czasy przyjazdu pojazdów z uwzględnieniem aktualnego położenia pojazdu i stanu komunikacji (czyli on-line) jest tożsamą z informacją wyświetlaną w aplikacji myBus online, a także z informacją na stronie www. Aplikacja w wersji on-line pokazuje nam także komunikaty od dyspozytorów ruchu o ile takowe są przez niego przesyłane do tablic przystankowych.
Wersja off-line, choć zawiera pewne ograniczenia, pozwala korzystać z pobranego uprzednio jednorazowo rozkładu jazdy bez dodatkowego łączenia się z Internetem.
(tg)
bezdomni
Nie bądź obojętny na ich los… Fot. t
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prosi wszystkich o szczególną wrażliwość i zgłaszanie sygnałów o obecności osób bezdomnych w niemieszkalnych miejscach Gdańska, m.in. piwnicach, altanach i na dworcach.
W noclegowniach i schroniskach wciąż są jeszcze wolne miejsca. Osoby bezdomne znajdą tam bezpieczną przystań. Wszelkie informacje o potrzebujących przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do: Działu ds. Osób Bezdomnych MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30), Straży Miejskiej - tel. 986 oraz Policji - tel. 997 i 112.
Osoby bezdomne mogą także zgłaszać się osobiście, do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.
Wykaz placówek udzielających wsparcia dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl (zakładka: formy pomocy).
(t)
tartak
To było możliwe tylko dzięki powstaniu Domu Sąsiedzkiego…Fot. t

W Domu Sąsiedzkim Piecki Migowo 1 grudnia odbyło się spotkanie ze sztuką. Swoje prace prezentowali uczestnicy kursu rysunku i malarstwa TARTAK.
Celem zajęć prowadzonych przez TARTAK, nie jest wykreowanie artystów, lecz przekazanie uczestnikom solidnych postaw do samodzielnej twórczości. W zajęciach prowadzonych przez Rafała Radtke w pomieszczeniach Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki uczestniczą amatorzy wśród nich są mieszkańcy Piecek Migowa.
Na co tygodniowych spotkaniach uczestnicy uczą się posługiwania narzędziami; ołówkiem, węglem, pastelami i farbami na różnych materiałach, poznają zasady kompozycji, perspektywy, światłocienia. Poprzez poznawanie historii sztuki, poznają dzieła sławnych malarzy oraz podejmują, próby zmierzenia się z technikami malarstwa współczesnego i z minionych epok.
Prezentowane prace to tylko część dorobku artystów amatorów, bo tak można ich nazwać. Wystawę prac można oglądać przez dwa tygodnie w Domu Sąsiedzkim w Przychodni Morena na poziomie -1. Mieszkańcy Piecek Migowa mają nowe miejsce spotkań, które zachęca do udziału w różnych zajęciach i spotkaniach nie tylko dorosłych ale też dzieci.
(t)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.