Prasa Dzielnicowa Trójmiasta

woda
Nowe urządzenia maja zapobiec podtopieniom                                       (fot. UM Gdynia)

Uciążliwe podtopienia były plaga niektórych części Wielkiego Kacka. Teraz sytuacja ma się diametralnie zmienić.
Trzeb dodać, że nie jest to problem tylko ostatnich lat. Pełne grozy opowieści o „wielkiej wodzie” są znane jeszcze z czasów przedwojennych.
- Pamiętam, staliśmy na taboretach, bo woda zalewała mieszkanie - tak relacjonował powódź w ówczesnym Kacku Wielkim w 1937 roku Alfons Kupc, mieszkający tuż przy rzece Kaczej. - Nasz dom znajdował się przy rzece. Widziałem, jak porywała ze sobą narzędzia rolnicze, koty, króliki, prosiaki, budy razem z psami na łańcuchu. Wszystko następowało za sobą tak szybko, że nikt nie zdążył zabezpieczyć swojego dobytku.
Jak pokazuje także historia sprzed 79 lat, w obliczu żywiołu jesteśmy bezradni. Można jednak możliwie jak najlepiej zabezpieczyć się przed jego niszczycielskimi skutkami. W 1937 roku, w czasie ulewy ogromna ilość wody spłynęła ulicą Chwaszczyńską do niżej położonego centrum wioski Kack Wielki. Bezpośrednią przyczyną klęski była rozbudowa tej szosy. Brak odpowiedniego odprowadzenia wody spowodował jej spiętrzenie pod mostkiem, a w konsekwencji zalanie terenów obecnie znajdujących się w Wielkim Kacku i Karwinach.
Na szczęście takie sceny nie powinny już się wydarzyć, dzięki zakończonej kompleksowej modernizacji systemu odwodnieniowego na terenie Gdyni, a także Rumi, Redy i Wejherowa. W ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” wykonano prace, które zmniejszają ryzyko lokalnych podtopień. Zdarzały się one do tej pory po gwałtownych ulewach oraz wiosną, gdy dochodziło do nagłego topnienia śniegu. Takie zjawiska to nie złośliwość natury, ale skutek coraz intensywniejszego pokrywania gruntu twardą nawierzchnią. Na naszych osiedlach dominują ulice i parkingi, woda nie wsiąka w glebę, ale sama szuka sobie drogi, czasami w niszczycielski sposób. Zaradzić temu może tylko bardzo sprawna kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne.
Dzięki najnowszej inwestycji, mieszkańcy Gdyni oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego mogą być spokojni, gdyż zmaleje liczba podtopień i poprawi się czystość wody w Zatoce Gdańskiej. Całkowity koszt inwestycji to niemal 71 mln złotych, w tym niemal 52 mln to dofinansowanie ze środków europejskich.
- Realizacja tak skomplikowanego projektu to duży sukces Gdyni oraz jej partnerów, którzy wspólnie pokazali, jak niewielki zespół potrafi zrealizować trudny projekt z korzyścią dla dużej społeczności Gdyni oraz Małego Trójmiasta Kaszubskiego - podkreśla Adam Zozula, koordynator projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. - Przypomnę, iż pierwotnie projekt zakładał wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku niecałych 5 km oraz wykonanie 12 urządzeń podczyszczających. Teraz, wskaźnik wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji deszczowej przekroczył 30 km, a na wylotach kolektorów deszczowych do cieków i bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej zainstalowano aż 66 urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe.
Modernizacja kanalizacji deszczowej polegała m.in. na wymianie betonowych rur na rury z tworzyw sztucznych. Są one trwalsze, łatwiejsze w konserwacji oraz zapewniają szybsze odprowadzanie wody niż bardziej chropowate rury betonowe. Specjalne urządzenia podczyszczające, zamontowane na końcowych odcinkach kolektorów deszczowych zmniejszyły ilość zanieczyszczeń stałych (np. liści, butelek plastikowych) oraz substancji ropopochodnych (oleje, smary), które wcześniej przedostawały się do Zatoki Gdańskiej.
- Odpowiedni dobór urządzeń podczyszczających oraz ich prawidłowa eksploatacja, umożliwiają trzykrotne zmniejszenie poziomu zawiesin ogólnych oraz pięciokrotne zmniejszenie ilości substancji ropopochodnych trafiających do Bałtyku - wyjaśnia Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni. - W efekcie nastąpi widoczna poprawa jakości wód w strefie przybrzeżnej. Jest to szczególnie istotne w sezonie, gdy do Trójmiasta przyjeżdżają tysiące turystów, pragnąc odpocząć na nadmorskich plażach i kąpieliskach.
W ramach projektu została wybudowana lub przebudowana kanalizacja deszczowa - w ciągu aż czterdziestu trzech ulic, dziewięciu dzielnicach Gdyni oraz w ciągu sześciu ulic Wejherowa, siedmiu ulic Rumi i dwóch na terenie Redy.
Na terenie Karwin, na potoku Źródło Marii, wybudowany został suchy zbiornik retencyjny o pojemności ok. 6 tys. m sześc. Zbiornik ten może przyjąć tyle wody, ile mieści się w ponad 230 cysternach. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia gwałtownych opadów lub roztopów w tej części Gdyni, nadmiar wód znajdzie ujście właśnie w tym zbiorniku. Bezpieczna będzie niedawno zmodernizowana linia kolejowa 201, łącząca Gdynię z Kościerzyną. Inny zbiornik retencyjny przy ulicy Bosmańskiej, po przeprowadzonej renowacji, skuteczniej przyjmuje już nadmiar wód opadowych z dzielnicy Obłuże i Oksywie.
Kolejnym efektem inwestycji jest w dużej mierze zahamowanie niszczenia przez deszcze nawierzchni dróg i chodników.
- Dotychczasowy zły stan techniczny kanałów deszczowych mógł powodować podmycia nawierzchni oraz osiadanie fragmentów dróg i deformacje chodników, stwarzając duże zagrożenie dla ich użytkowników - wyjaśnia Małgorzata Formela z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. - Wykonanie nowych i modernizacja istniejących kanałów deszczowych na długości 23 km znacząco usprawniła sieć odwadniającą. Zmniejszyło się prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych podtopień w czasie gwałtownych ulew oraz wynikających z tego faktu odszkodowań za spowodowane straty.
(kod)
parafia
Wierni szykują się na przyjęcie pielgrzymów                                                       (fot. kod)
Wspólnota „Z miłości Pana” SNE, która działa w kościele p. w. św. Wawrzyńca, za rok będzie obchodziła 20-lecie istnienia.
Jest to grupa charyzmatyczna, która powstała w listopadzie 1997 roku.
- Gromadzi nas pragnienie uwielbiania Jezusa Zmartwychwstałego w duchu otwarcia się na dar Bożej miłości – deklarują jej członkowie. - Nasze obecne grono stanowią osoby dorosłe. Jest nas około 30 osób. Charyzmat wspólnoty realizujemy w modlitwie uwielbienia, dziełach głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim wokół indywidualnie oraz w ramach Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i posłudze modlitwą wstawienniczą.
Formujemy się przez systematyczną lekturę Słowa Bożego, medytowanego w kontekście naszego życia na spotkaniach małych grup, przez modlitwę wspólnotową oraz poprzez uczestnictwo w kursach formacyjnych SNE.
Ponadto członkowie grupy podejmują posługę w działaniach SNE, prowadzą modlitwę wstawienniczą w Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni, uczestniczą w różach modlitwy różańcowej za dzieci, a także prowadzą post wspólnotowy z modlitwą w intencji Ojczyzny.
Spotykają się zawsze według harmonogramu: I czwartek miesiąca - adoracja (początek po mszy św. ok 18.30 do godz. 20.00) i spotkanie wspólnotowe na agapie w ,,Przystani”, II czwartek miesiąca – spotkanie w małej grupie (miejsca według uzgodnień z animatorami), III czwartek miesiąca – spotkanie wspólnotowe w salce parafialnej „Przystań”, IV czwartek miesiąca – spotkanie w małej grupie (miejsca według uzgodnień z animatorami) i w V czwartek (jeśli jest w miesiącu) – spotkanie wspólnotowe w salce parafialnej.
- Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pogłębionej modlitwy, radości ze wspólnego uwielbiania Jezusa Króla i doświadczenie odkrywania działania Boga w codzienności życia – zachęcają członkowie grupy.
Więcej szczegółów i kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

(kod)
dzielnica
Dzięki konkursowi dzielnica ma być bardziej przyjazna mieszkańcom                 (fot. kod)

Trwają intensywne przygotowania do pierwszej edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica". Wyjątkowo w tym roku zostaną przeprowadzone dwie edycje konkursu - pilotażowa i zasadnicza. Trzeba się pospieszyć, bo propozycje projektów w ramach pierwszej z nich przyjmowane są do 29 marca 2016 roku.
W ramach pilotażowej edycji rady dzielnic mają możliwość złożenia przynajmniej dwóch projektów konkursowych, których wartość nie przekracza 18000 zł. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 396000 zł. Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnej przez powołaną przez prezydenta miasta komisję. Pozytywna ocena formalna projektu będzie skutkowała skierowaniem do realizacji. Listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie, poznamy do 12 kwietnia 2016 roku.
Po takim "teście" przyjdzie czas na zasadniczą edycję „Przyjaznej dzielnicy", w której do podziału jest 550 tys. złotych (25 tys. zł na każdą dzielnicę). Głosowanie odbędzie się we wrześniu, razem z głosowaniem do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenia do „Przyjaznej dzielnicy" powinny mieć wpływ na szeroko rozumianą integrację mieszkańców dzielnicy, organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, obejmować działania kulturalne, sportowe, podnoszące poczucie bezpieczeństwa, a także działania prorodzinne.
- Propozycje zgłaszają poszczególne rady dzielnic, ale w tak zwanym partnerstwie - tłumaczy Paweł Brutel, gdyński radny. - W skład takiego partnerstwa mogą wejść oprócz rady, biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej itp. To rada dzielnicy ma zadecydować, który wniosek trafi pod głosowanie.
Partnerstwo tworzą co najmniej 3 podmioty. Zasady jego działania muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy partnerów. Do partnerstwa mogą dodatkowo dołączać także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które mogą realizować zadania, ale bez możliwości uzyskiwania środków z budżetu miasta. Jeden podmiot może występować tylko w jednym partnerstwie tworzonym na potrzeby konkursu w danej dzielnicy. Na koniec rada dzielnicy rekomenduje co najmniej 3 projekty, które zostaną poddane głosowaniu.
Wyboru dokonają mieszkańcy, w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku głosowania w Budżecie Obywatelskim, czyli internetowo. Warunkiem przeprowadzenia głosowania w dzielnicy jest zgłoszenie przez radę dzielnicy i pozytywna weryfikacja przez komisję, co najmniej 3 projektów. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do konkursu uprawnieni są mieszkańcy zameldowani na terenie Gdyni oraz ci, którzy zostali dopisani do rejestru wyborców. Głosujący podaje numer PESEL oraz imię ojca.
- Pomysł na konkurs powstał po ewaluacji pierwszej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego i jest sposobem na wyłonienie najciekawszych pomysłów mieszkańców na tak zwane przedsięwzięcia miękkie, jak programy edukacyjne, wydarzenia kulturalne – dodaje radny Brutel. - W przypadku budżetu partycypacyjnego są to projekty twarde, czyli remonty i inwestycje.
(kod)

sasiedzi
ntegracja sąsiedzka może mieć różne formy                (fot. kod)

Jak dobrze mieć sąsiada” to hasło akcji, którą rozpoczyna Rada Dzielnicy Wielki Kack w ramach budowania wspólnoty sąsiedzkiej. Ma to być stałe przedsięwzięcie, polegające na wzajemnej pomocy.
W ramach akcji zainteresowani mieszkańcy mogliby pomagać sobie nawzajem w drobnych, codziennych czynnościach (np. wyprowadzanie psa starszej osobie, robienie zakupów choremu, odśnieżenie posesji osobie starszej).
- Projekt, który chcemy wprowadzić ma za zadanie pobudzić dobrosąsiedzkie relacje w dzielnicy – tłumaczą kaccy radni – Na przykład starsza osoba, której sąsiad wyprowadza psa, może dzieciom sąsiada pomóc w odrabianiu lekcji. Pomoc można odwzajemniać komuś innemu, kto również jej potrzebuje.
Informacje o akcji znajdować się będą w gablotach informacyjnych parafii w Wielkim Kacku, w gablotach Rady Dzielnicy, na stronach internetowych parafii i Rady Dzielnicy. Na tablicach ogłoszeniowych związanych z projektem będzie znajdować się także informacja o tym, że sąsiedzi współpracują ze sobą na własną odpowiedzialność.
Szczegółowe informacje na temat projektu, oraz informacja jaka pomoc jest aktualnie dostępna mają się znajdować w biurze rady w godzinach pracy.
- Każdy zainteresowany otrzymaniem pomocy lub pomaganiem sąsiadowi powinien przyjść do biura lub wysłać maila z opisem, jakiej pomocy potrzebuje, lub jaką pomocą może służyć, ze swoim numerem telefonu i kserem lub skanem dowodu tożsamości w celu zapobieżenia ewentualnym oszustwom – dodają radni. - Telefon i ksero dowodów będą dostępne tylko do dyspozycji biura. Lista potrzeb byłaby uzupełniana na bieżąco w godzinach pracy biura RD. W związku z powyższym pomysłem chcemy się Państwa zapytać, czy taka działalność jest potrzebna w dzielnicy. Jeśli tak bardzo prosimy o sygnały.
A Wy, szanowni Czytelnicy, co sądzicie o akcji Rady Dzielnicy Wielki Kack? Zapraszamy do zabierania głosu. Najciekawsze opinie opublikujemy na naszych łamach.
(kod)
sdm
Kaccy wierni angażują się w życie parafii                                                              (fot. kod)
Kapłani oraz wierni z parafii p. w. św. Wawrzyńca angażują się, jak tylko mogą, w godne przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Modlą się, pomagają i organizują noclegi dla pielgrzymów.
Jednym z przedsięwzięć jest projekt „L4”, który jak sama nazwa wskazuje, dotyczy chorych. Inicjatorzy argumentują, że chcą naśladować w ten sposób Jana Pawła II. Kiedy czekała go trudna pielgrzymka, wymagające zadanie czy po prostu wielkie dzieło, prosił o modlitwę osoby chore. Przygotowując Światowe Dni Młodzieży oni chcą czynić podobnie.
Bo Światowe Dni Młodzieży to nie tylko wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, ale też wydarzenie mające ogromne znaczenie dla losów ludzi, dla ich wiary i dlatego wymaga duchowego wsparcia wszystkich członków Kościoła. Dlatego chorzy w każdym wieku otrzymają listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji ŚDM. O ich rozniesienie inicjatorzy proszą wolontariuszy, młodzież zaangażowaną przy parafiach we wspólnotach.
- Mamy nadzieję, że efektem tej akcji będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie – oświadczają. - W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu cierpienia doświadczyły, ale nie poddały się zwątpieniu. Oprócz tego, w każdym liście znajduje się deklaracja, którą chorzy mogą wypełnić i odesłać do Biura ŚDM. W ten sposób nazwiska wszystkich biorących udział w projekcie znajdą się w tzw. Księdze Modlitwy, którą przekażemy Ojcu Świętemu w trakcie Światowych Dni Młodzieży.
Kolejna akcja to „Bilet dla Brata”. Ma na celu dofinansowanie uczestnictwa w ŚDM 2016 pielgrzymów i wolontariuszy z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia. Te kraje, to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Pomoc jest dedykowana grupom młodzieży (parafie, wspólnoty, szkoły itp.), które rozpoczną przygotowania – duchowe i logistyczne – do udziału w ŚDM i będą potrzebowały wsparcia finansowego.
Aby wesprzeć projekt, można zakupić cegiełkę lub dokonać wpłaty na konto projektu. Wkrótce ruszy też „adopcja pielgrzymów”, czyli możliwość zaopiekowania się konkretną grupą ze Wschodu i zbierania dla niej dofinansowania na udział w ŚDM 2016.
Wydarzenie - ŚDM 2016 – rozpocznie się Dniami w Diecezjach, które pielgrzymi z całego świata spędzą na terenie wybranej przez siebie polskiej diecezji. „Bilet dla Brata” to szansa na owocne przygotowanie i radosne przeżycie tego czasu. Dzięki inicjatywom charytatywnym i kulturalnym, proponowanym w ramach projektu BdB, w organizacji ŚDM może pomóc każdy, nawet poprzez drobne, jednorazowe zaangażowanie. Jest to okazja do zaproszenia do współpracy nowych osób i realizacji nowych projektów w ramach działań diecezji, parafii, czy mniejszych wspólnot. Dzięki dofinansowaniu dla pielgrzymów, pozyskanym w ramach projektu BdB, polskie diecezje mogą spodziewać się, że na ich zaproszenie odpowie większa liczba grup ze Wschodu. Wsparcie BdB obejmuje także zakup pakietów pielgrzyma na Wydarzenia Centralne ŚDM Kraków 2016.
- Włączając się w Bilet dla Brata, otrzymujesz jeszcze więcej, niż sam dajesz! - zachęcaja organizatorzy akcji. - Odpowiadasz na zaproszenie, które może przemienić Twoją relację z Bogiem i Kościołem. Odkrywasz nowe sposoby pomnażania i wykorzystywania Twoich talentów. Współtworzysz historyczne wydarzenie i poznajesz niezwykłych ludzi z całego świata, Bierzesz udział w niepowtarzalnych inicjatywach duszpasterskich, kulturalnych i charytatywnych…
Ważne są także noclegi dla pielgrzymów. Nasi kapłani serdecznie zapraszają do przemyślenia inicjatywy podjęcia gościny młodzieży z innych krajów w kackiej wspólnocie parafialnej, w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się 20 – 25 lipca 2016 r. Zapisów można dokonać w kancelarii parafialnej, bądź też drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Więcej informacji dotyczących ŚDM można uzyskać na stronie parafialnej: www.wawrzyniec-kack.pl.
(kod)
trasa
Węzeł „Wielki Kack”                                                                                 (źródło GDDKiA)

Ruch drogowy jest coraz bardziej nasilony i konieczna jest budowa obwodnic odciążających aglomeracje. Rozumiemy to, lecz mimo tego mało która inwestycja budzi tak duże kontrowersje, jak planowana budowa Trasy Kaszubskiej. Jak zmieni ona oblicze Wielkiego Kacka?
Ostatnio udział w konsultacjach poświęconych Trasie Kaszubskiej wzięło ponad 200 osób. Przeprowadzono je na Dąbrowie, na sali nie zabrakło jednak przedstawicieli Wielkiego Kacka i Karwin. Mieszkańcy zgłosili sporo uwag dotyczących przebiegu drogi.
O co chodzi dokładnie? Otóż, obwodnica Trójmiasta stanowić będzie docelowo fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. Plan zakłada, że w wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia oraz poprawę jakości obsługi ruchu. Projekt jest finansowany ze środków krajowych, będących do dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad „Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka). Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze Szczecinem.
Jak zapewnia GDDKiA, po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne: stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego, odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego, wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków, poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne, rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.
Długość trasy na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta będzie wynosiła około 61 km. Ze względu na zakres inwestycji została ona podzielona na cztery odrębne zadania: od Leśnic (bez węzła) do Łęczyc (z węzłem) – zadanie nr 1, od Łęczyc (bez węzła) do Luzina (z węzłem) – zadanie nr 2, od Luzina (bez węzła) do Szemudu (z węzłem) – zadanie nr 3, od Szemudu (bez węzła) do Gdyni Wielki Kack (z węzłem) – zadanie nr 4. Droga ekspresowa jest drogą klasy S, do której dostęp będzie zapewniony poprzez budowę dwupoziomowych węzłów drogowych.
Na terenie Gdyni przewiduje się: budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej, budowę węzła drogowego „Gdynia Dąbrowa” oraz rozbudowę węzła drogowego „Gdynia Wielki Kack”, przebudowę istniejących dróg poprzecznych, budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budowę dróg serwisowych do obsługi urządzeń budowlanych na potrzeby funkcjonowania i obsługi drogi ekspresowej, budowę obiektów mostowych, budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych oraz zbiorników retencyjnych, budowę systemu odwodnienia drogi, w tym rowów drogowych, urządzeń podczyszczających i innych, budowę infrastruktury technicznej obsługującej obiekty zlokalizowane w ciągu drogi S6, w tym oświetlenia, sieci energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i innych, przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowaną inwestycją. Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: www.trasakaszubska.pl
Poprawki można było zgłaszać do GDDKiA jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. A tych uwag jest sporo. Dotyczą m. in. braku ekranów akustycznych, planu budowy ronda, przebudowy niektórych odcinków, by umożliwić prosty i możliwie szybki dojazd do Chwaszczyna.

(kod)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W  „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.

Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.

„Cookies”:

 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 • pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?

Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość;

 • „cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

„Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.