Co i jak wyrzucać

Wraz z nowym 2018 rokiem wszedł w życie nowy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych, który znajdziecie na stronie: wyrzucam.to.
Segregowanie się opłaca. Przypominamy o podstawowych zasadach.
Papier i opakowania wielomateriałowe, takie jak: gazety, papier pakowy, kredowy, książki, tektura, kartoniki po napojach i mleku, worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach, resztki nowych tapet wrzucamy do niebieskiego pojemnika. Jednak zanim odpady trafią do kosza, należy pamiętać, żeby opakowania opróżnić, na tapetach nie znajdował się tynk lub klej.
Plastik i metale m.in. worki foliowe, puste butelki po napojach i chemii gospodarczej, nakrętki puste opakowania po żywności, doniczki plastikowe, opakowania po farbach i olejach silnikowych, zakrętki od słoików i butelek, puszki aluminiowe i metalowe i folię aluminiową wrzucamy do żółtego pojemnika. Pamiętajmy, żeby opakowania były puste, a nakrętki na butelkach odkręcone — nie trzeba ich usuwać.
Szkło: butelki, słoiki, inne opakowania szklane po produktach spożywczych, kosmetycznych czy chemicznych wrzucamy do zielonego pojemnika. Uwaga! Szyby okienne traktujemy jako odpady budowlane, a świetlówki jako odpady niebezpieczne Natomiast naczynia nietłukące, żaroodporne, talerze, porcelanę wrzucamy do opadów zmieszanych.
Odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, opony (obowiązuje limit odbioru do 4 szt. na gospodarstwo domowe rocznie), stolarka budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki), są odbierane bezpośrednio spod wiat śmietnikowych, a z posesji po uprzednim zgłoszeniu
Odpady niebezpieczne m.in. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki, termometry, tonery z drukarek, leki, farby, lakiery, kleje, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, oddajemy do punktu zbioru odpadów niebezpiecznych , lub do objazdowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych . Przeterminowane lub nie do końca zużyte leki możemy oddawać także do aptek.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny: zużyty, przestarzały lub zepsuty sprzęt RTV i AGD, powyżej 20 kg jest odbierany bezpłatnie na wniosek . Odbiór możemy również zgłaszać pod numerem 58 624 66 11. Małe AGD i RTV możemy oddać do Punktow Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Odpady budowlane: beton, gruz, cegły, materiały ceramiczne, tynki, tapety, materiały izolacyjne nie zawierające azbestu i innych substancji niebezpiecznych, papy, okleiny itp. zawozimy do Eko Doliny w Łężycach. Na jedno gospodarstwo domowe przypada roczny limit 500 kg odpadów budowlanych, odbiór większej ilości należy zamówić w firmie wywozowej na własny koszt lub zapłacić za odpady ponad limit wg cennika Eko Doliny.
Segregowanie śmieci się opłaca. Skorzysta na tym nie tylko środowisko, ale również nasz portfel. Opłata dla gospodarstw domowych za wywóz śmieci posegregowanych jest dwukrotnie mniejsze niż za odpady niesegregowane.
Szczegółowe informacje o kosztach, zasadach i terminach dotyczących gospodarowania odpadami w 2018 r. znajdziecie na stronie: wyrzucam.to.
mat.prasowe