Nowa trasa już niedługo

Ponad 78 km szlaków turystycznych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu przejdzie kompleksową modernizację. Prace wartości 12,7 mln zł rozpoczną się jeszcze w tym roku. Projekt, którego liderem jest Gdańsk, to jedno z sześciu turystyczno – przyrodniczych przedsięwzięć w województwie pomorskim z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa. Nowe oblicze zyska trasa przebiegająca wzdłuż Żabianki będąca łącznikiem pomiędzy Oliwą i Jelitkowem.
Inwestycja na terenie TPK polegać będzie na modernizacji nawierzchni istniejących już tras, znajdujących się głównie na obszarach leśnych. Część z nich zostanie utwardzona poprzez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej. W miejscach, gdzie tego rodzaju nawierzchnie już są, ale ich stan jest kiepski, przeprowadzony będzie remont. Wzmocniona zostanie także podbudowa części dróg leśnych w przebiegu szlaku (poruszają się po nich ciężkie pojazdy związane z gospodarką leśną).
Na trasie przeznaczonej zarówno dla turystów pieszych i rowerowych powstaną miejsca wypoczynkowe, staną tablice informacyjne i pojemniki na śmieci. Poszczególne szlaki zostaną oznakowane, wraz z podaniem ich długości. Trasy główne i pomocnicze wytyczone będą w przebiegu istniejących dróg leśnych i miejskich.
Wszystkie wymienione prace prowadzone będą na łącznej długości 78 km, w tym na odcinku 43 km będą dotyczyły modernizacji dróg. Powstaną również 4 km nowych ścieżek.
Co ważne, szlaki będą wytyczone w taki sposób, by nie niszczyć bogactwa fauny i flory Parku, w tym siedlisk płazów.
Blisko 40 km modernizowanego szlaku przebiega przez teren należący do Gdańska, niespełna 30 położone jest w Gdyni, 9 zaś w Sopocie. Koszty realizacji inwestycji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie, w odniesieniu do części projektu przebiegającej przez obszary administracyjne jego gminy. Realizacja prac zakończyć ma się w lutym 2021 r. Wartość projektu dla części gdańskiej wynosi ok. 7,43 mln zł.
– Trójmiejski Park Krajobrazowy to nasz wspólny skarb, miejsce rekreacji i uprawiania sportu dla wielu mieszkańców. Chociaż rządzi w nim natura, potrzebne są drobne interwencje, które mają na celu poprawę infrastruktury, tak żeby z jednej strony stał się bardziej przyjazny dla odwiedzających, a z drugiej by skłonić ludzi do korzystania z wytyczonych szlaków – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska. – Bardzo ważne jest to, że projekt realizowany jest w partnerstwie wszystkich gmin, na których terenie zlokalizowany jest park. Największa jego część znajduje się w obszarze administracyjnym Gdańska i my jako stolica województwa bierzemy na siebie honor i obowiązki związane z pełnieniem funkcji lidera projektu.
Po stronie Gdańska leżeć będzie rozpisywanie przetargów, koordynacja prac i rozliczenie projektu.
mat.prasowe