Budowa Nowej Warszawskiej

Gdańsk.Budowa Nowej Warszawskiej.

Trwa budowa Nowej Warszawskiej, a prace mimo zimowej aury przebiegają zgodnie z planem. Zostały zamontowane rozjazdy w rejonie al. Havla i ul. Łódzkiej, zbudowano peron tramwajowy pomiędzy ul. Łódzką, a al. Havla w kierunku do al. Havla. Ułożono też nawierzchnię al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej oraz na północnej jezdni ul. Warszawskiej. Na odcinku od ul. Piotrkowskiej do pętli trwają z kolei prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Jest duża szansa na to, że inwestycja zakończona będzie zgodnie z planem.
Powstająca trasa tramwajowa połączy al. Vaclava Havla z al. Pawła Adamowicza. Tym samym powstanie pełna rama komunikacyjna, umożliwiająca kursowanie tramwajów z Chełmu i Ujeściska bezpośrednio na Jasień i dalej Piecki – Migowo. Obecnie tramwaje kończą swój bieg na pętlach przy al. Havla bądź przy al. Adamowicza.
Zgodnie z harmonogramem, w najbliższych tygodniach prace koncentrować się będą na budowie peronu przy ul. Łódzkiej w kierunku ul. Piotrkowskiej, a także peronu na ul. Piotrkowskiej w kierunku ul. Łódzkiej.
– Ponadto kontynuowane będą prace związane z budową chodników wzdłuż ul. Piotrkowskiej, wykonane zostanie zasilanie trakcji tramwajowej w pasie zieleni między torami a ścieżką rowerową. Wykonawca skupi się też na przełączeniach wykonanego wodociągu i pracach brukarskich wzdłuż chodnika i trasy rowerowej – informuje Aneta Niezgoda.
W ramach powstającej tzw. Nowej Warszawskiej zbudowany zostanie około 2-kilometrowy odcinek linii tramwajowej. Wzdłuż trasy powstaną cztery przystanki tramwajowe. Zaplanowano je w pobliżu skrzyżowania z – także planowaną – ul. Unruga, ul. Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury. W ramach prac przebudowany zostanie także 210-metrowy odcinek ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego. Oprócz nowej nawierzchni zyska ona także chodnik i oświetlenie.
Projekt przewiduje również kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstanie m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przewidziano też przebudowę sieci ciepłowniczej, gazowej oraz teletechnicznej. Dla potrzeb obsługi torowiska powstanie także tzw. droga technologiczna. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową.
Zgodnie z umową, zakończenie robót powinno nastąpić w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że nową linią tramwajową pojedziemy w pierwszym kwartale 2023 roku.
Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – Lider, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o.- Partner. Realizację inwestycji oszacowano na blisko 60 mln złotych.
mat. prasowe

fot. mat. prasowe