Inwestycje drogowe w Dąbrowie i jej sąsiedztwie powodują zmiany w tym rejonie. Przedłużająca się budowa Trasy Kaszubskiej wymusiła dostosowanie harmonogramów innych inwestycji tak, aby uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze.
Ulica Nowowiczlińska, na odcinku od Rdestowej do Chwaszczyńskiej, zmieni swoją pierwotną funkcję. Powstający wjazd i zjazd z Obwodnicy Trójmiasta, w rejonie głównego węzła Trasy Kaszubskiej, usprawni poruszanie się w tym obszarze. W celu realizacji tego zamierzenia konieczne jest dostosowanie istniejącej infrastruktury o nowe elementy.
– To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy codziennie korzystają z komunikacji miejskiej – wprowadzenie nowoczesnego zeroemisyjnego taboru, ale i powstające buspasy zwiększają jakość i komfort podróży. Ulica Nowowiczlińska zyska buspas, który następnie połączy się z realizowanymi w ciągu ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej. Wszystkie prace są częścią utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Rozbudowa, które obejmie dwa fragmenty ulicy Nowowiczlińskiej będzie dotyczyła przede wszystkim pasażerów komunikacji miejskiej, ale znacząca zmiana czeka również pieszych i rowerzystów – w ramach tej inwestycji na pełnym odcinku powstaną nowy chodnik i droga dla rowerów.
– Węzeł Integracyjny Karwiny to inwestycja obejmująca swoim zasięgiem kilka dzielnic – została przez nas podzielona na etapy. Wiązało się to również z koniecznością przyjęcia spójnych rozwiązań i wkomponowania w zmiany wynikające z budowy Trasy Kaszubskiej. Dzięki realizacji osoby poruszające się rowerem sprawnie dojadą z centrum dzielnicy Dąbrowa do Karwin czy Wielkiego Kacka – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Na odcinku Rdestowa – Obwodnica Trójmiasta, prace będą prowadzone na południowej części ulicy, natomiast na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej, przebudowa będzie całościowa. Zadaniem wykonawcy będzie minimalizowanie codziennych utrudnień, a ostatnia przebudowa ważnego skrzyżowania w bliskim rejonie tj. ulicy Miętowej z Wiczlińską jest tego dobrym przykładem.
Widok pracowników firm wykonujących inwestycje znacząco wkomponował się w codzienny obraz mieszkańców gdyńskich dzielnic. Wynika to z intensyfikacji działań po – Budowa Węzła Integracyjnego Karwiny, jako całościowego zadania obejmującego wszystkie jego etapy to projekt o łącznej sumie ponad 120 mln złotych z czego znaczącą część stanowią środki europejskie. To świetny przykład na mądre wykorzystanie szans, które dał nam akces do UE – dzięki wsparciu przebudowujemy nie tylko drogi i chodniki, ale również kanalizacje deszczową, oświetlenie, a także infrastrukturę komunikacji miejskiej. Przyszły rok będzie wyjątkowy dla dzielnic południowych! – dodaje Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.
Na oferty wykonawców czekamy do 9 sierpnia do godz. 10:00, szczegóły dostępne są na platformie zakupowej UM. Po rozstrzygnięciu, a następnie podpisaniu umowy prace będą trwały do 2023 roku, szczegółowy harmonogram powstanie po wyborze wykonawcy.
Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny – rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
mat. prasowe